Baggrund og udvikling

Nemhandel er foregangsbillede for en række tiltag og projekter, der skal understøtte udbredelsen af e-handel på tværs af EU.

Kort introduktion om Nemhandel

Nemhandel er et åbent netværk med dokumentstandarder, som gør det nemt, sikkert og effektivt for virksomheder at e-handle med det offentlige og med hinanden.

Det bliver både nemmere og mere effektivt, da én fælles standard for e-handel gør det muligt for alle systemer at tale sammen – uanset indkøbssystem eller it-serviceleverandør.

Ikke kun i Danmark, men på sigt også i hele Europa.

Baggrund og udvikling

I Danmark har vi i mere end 10 år arbejdet med at digitalisere de offentlige indkøbsprocesser. Udviklingen tog for alvor fart i 2005, da e-fakturering til offentlige myndigheder blev obligatorisk. I 2007 fulgte en fællesoffentlig infrastruktur Nemhandel, som gjorde det muligt at digitalisere hele indkøbsprocessen.

I dag er 99 pct. af alle fakturaer til de offentlige elektroniske. Nogle myndigheder har med e-fakturering opnået besparelser i fakturahåndteringen på op til 80 pct., pga. automatisering af arbejdsgange, fordi en meget stor del af de informationer, man skal bruge til at godkende fakturaen kan læses direkte ind i myndighedernes økonomisystemer. Lignende fordele kan virksomheder opnå ved at modtage alle e-fakturaer elektronisk.

Europæisk foregangsbillede

Nemhandel har været en succeshistorie, og i Europa har man iværksat en række tiltag og projekter baseret på erfaringerne fra Nemhandel for at skubbe på udbredelsen af e-handel og e-fakturering på tværs af medlemslandene. Det største af de europæiske tiltag kaldes Peppol, som i dag også anvendes uden for Europa og er dermed et ’internationalt Nemhandel’.

Nemhandel har løbende og aktivt deltaget i den europæiske og internationale udvikling. I 2017 begyndte Nemhandel at blive integreret ind i Peppol, og i årerne 2019 og 2020 blev det obligatorisk for alle offentlige myndigheder at være tilknyttet Peppol-netværket bl.a. via Nemhandelsregisteret, som også er et Peppol-register. Myndighederne skal også kunne modtage Peppol e-fakturaer.

Det betyder, at der i dag anvendes to parallelle infrastrukturer til e-handel og e-fakturering i Danmark, men i fremtiden vil de gamle danske dokumentstandarder for e-faktura, e-ordre osv. blive helt udfaset. I stedet skal man bruge de nye Peppol dokumentstandarder og Peppol-netværket.

Læs også 'International samarbejde'

Flere fordele ved Peppol

Overgangsperioden er allerede begyndt ved, at myndigheder også skal kunne modtage Peppol e-fakturaer, og i 2022 vil der komme nye krav om e-handel. Kravet om e-handel vil gøre det obligatorisk for myndigheder at e-handle ved at bruge Peppol e-ordrer og e-kataloger, når de indkøber e-handelsmodne varer. På den måde vil anvendelsen af Peppol blive mere udbredt og flere vil også rykke over på Peppol e-fakturaer.

Fordelen ved at bruge Peppol er, at det giver bedre muligheder for digital handel på tværs af landegrænser, samtidigt er Peppol standarden mere opdateret og velegnet til måde handel med det offentlige og til handel mellem virksomheder. Samtidigt vil de nye krav om e-handel på Peppol standarder gøre det lettere for virksomheder at e-handle med det offentlige, da de kan nøjes med at bruge én fælles standard for e-katalog, e-ordrer og e-fakturaer.

Når hele salgs- og indkøbsprocessen er baseret på Peppol, vil det være muligt at automatisere flere arbejdsgange, og dermed bliver det mere effektivt og billigere at e-handle i Danmark.

Læs også 'Aktuel standard: Peppol'