Nyhed

Release af version 1.2.1 af Nemhandel Referenceimplementering

Erhvervsstyrelsen har i dag, mandag den 19. februar 2024, frigivet Version 1.2.1 af Nemhandel Referenceimplementering. Versionen er obligatorisk at implementere og indeholder generelt væsentlige ændringer og performanceforbedringer. 

  • 16. februar 2024
  • Release

Den planlagte skiftedato er onsdag den 20/3-24 kl. 23.59. Adgangspunkter, som ikke er opgraderet på dette tidspunkt, kan ikke forvente at være funktionsdygtige. Erhvervsstyrelsen henstiller derfor til at alle aktører slukker for afsendelse og modtagelse fra kl. 17.00 til 23.59 på dagen. Vær derudover opmærksom på, at support af version 1.1 ophører i forbindelse med overgangen til version 1.2.1. Det er værd at nævne, at version 1.2.1 er en non-breaking release, og derfor ikke forventes at kræve ændringer i de omkringliggende miljøer og interfaces.
Referenceimplementering version 1.2.1 indeholder en række fejlrettelser, forbedringer og opdateringer, der konsoliderer performance og stabilitet af netværket. Derudover indeholder den nye version også opdateringer til vejledningskomplekset.

Vejledning for at idriftsætte referenceimplementeringen kan findes her.

Læs her for at få en detaljeret oversigt over ændringerne.

OBS: Vær opmærksom på at vejledningskomplekset for referenceimplementeringen er gældende for version 1.2.1 og ikke for versioner under denne.

Med venlig hilsen

Team Nemhandel, Erhvervsstyrelsen