Nyhed

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om netværk til dokumentudveksling i den fælles digitale infrastruktur

Erhvervsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om netværk til dokumentudveksling i den fælles digitale infrastruktur i offentlig høring.

Erhvervsstyrelsen inviterer markedet til at komme med inputs.

Den offentlige høring varer i 4 uger fra d. 6/11 - 4/12. 

  • 6. november 2023
  • Nyt om Nemhandel

Som følge af krav i bekendtgørelse nr. 98 af 26. januar 2023 om anmeldelse og registrering af digitale standard bogføringssystemer, om at bogføringssystemer skal understøtte elektronisk fakturering i både Nemhandel og Peppol, overgår Nemhandel i løbet af 2023 til en eDelivery-baseret infrastruktur. Derfor er det nødvendigt at regelsætte Nemhandel infrastrukturen, så alle brugere af infrastrukturen har en klar og ensartet forståelse af deres retsstilling.

På baggrund heraf, har Erhvervsstyrelsen udarbejdet udkast til en bekendtgørelse, der hovedsageligt samler og moderniserer regler relateret til transport og forsendelse af elektroniske dokumenter via access points (typisk en it-serviceleverandør) i Nemhandel-infrastrukturen og tydeliggøre tekniske krav for udveksling af data i henhold til europæiske standarder.

Vi forventer, at bekendtgørelsen træder i kraft 1/1-2024. 

Du kan finde bekendtgørelsesudkastet her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/68081 

Materiale der er vedlagt:

  • Udkast til bekendtgørelse om netværk til dokumentudveksling i den fælles digitale infrastruktur 
  • Høringsbrev
  • Høringsliste
  • Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur
  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder
  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Mvh. Team Nemhandel.