Internationalt samarbejde

Der er iværksat flere internationale initiativer, der arbejder med standardisering inden for e-handel. Målet er at forenkle samarbejdet på tværs af landene.

Nemhandel har løbende og aktivt deltaget i den europæiske og internationale udvikling. I 2017 begyndte Nemhandel at blive integreret ind i Peppol, og i årerne 2019 og 2020 blev det obligatorisk for alle offentlige myndigheder at være tilknyttet Peppol-netværket bl.a. via Nemhandelsregisteret, som også er et Peppol-register.

Læs også 'Nemhandelsregisteret'

Peppol bliver ny standard

I dag skal offentlige myndigheder kunne modtage Peppol e-fakturaer. Det betyder, at der i dag anvendes to parallelle infrastrukturer til e-handel og e-fakturering i Danmark, men i fremtiden vil de gamle danske dokumentstandarder for e-faktura, e-ordre osv. blive helt udfaset. I stedet skal man bruge de nye Peppol dokumentstandarder og Peppol-netværket.

En række projekter, der arbejder med standardisering inden for e-handel i EU, skal være med til at sikre større effektivitet og styrke konkurrenceevnen, når der handles på tværs af EU.

Læs også 'Aktuel standard: Peppol'

Fakturaer i det Digitale Indre Marked

Som led i implementeringen i dansk lovgivning af det europæiske e-fakturadirektiv, vil Nemhandel og Peppol over de kommende år blive integreret, således at det bliver muligt at køre de to infrastrukturer parallelt og på længere sigt udfase OIOUBL i Nemhandel.

I første omgang implementeres 2 af EU's byggeblokke inden for det digitale indre marked:

  • CEF eInvoice (Fakturaer)
  • CEF eDelivery (digital arkitektur)

Læs også 'Nuværende krav'