Kommende krav

Nye lovkrav fra 2022 vil betyde, at offentlige myndigheder og institutioner skal foretage en del af deres indkøb ved at danne e-ordrer via e-kataloger.

Danmark er et af de lande, som har været mest fremme på e-faktureringsområdet og har haft elektronisk fakturering siden 2005. Det har givet store økonomiske gevinster i samfundet.

Næste skridt er at digitalisere resten af indkøbsprocessen og dermed højne digitaliseringsniveauet yderligere. Det betyder, at der er nye lovkrav på vej på området.

Hold dig orienteret om de kommende krav

 • Fra januar 2022 skal offentlige myndigheder og institutioner på udvalgte, endnu ikke fastlagte indkøbskategorier foretage indkøb elektronisk gennem anvendelse e-kataloger og e-ordrer.
   
 • Kravene for e-kataloger og e-ordrer kan kun opfyldes ved anvendelse af Peppol standarden.

Du kan holde dig orienteret om de kommende krav ved løbende at tjekke opdateringer her på Nemhandel.dk

Gå til 'Opdateringer og releases'

Det betyder de kommende krav

  De nye krav vil konkret betyde, at offentlige myndigheder og institutioner skal foretage en del af deres indkøb ved at danne e-ordrer via e-kataloger. Kravene vil omfatte indkøb på en række indkøbskategorier, som allerede er e-handelsmodne.

  Det sætter også krav til, at leverandører skal kunne modtage e-ordrer og have e-kataloger på de omfattede indkøbskategorier. Leverandøren vil efter modtagelse af en e-ordre kunne konvertere den til en e-faktura og dermed minimere de manuelle arbejdsgange.

  De kommende krav på området vil også betyde, at e-ordrer og e-kataloger skal være i overensstemmelse med de nye Peppol standarder.
  Kravene om digitalisering af indkøb og anvendelsen af e-ordrer og e-kataloger forventes at finde anvendelse den januar 2022.

  Flere økonomiske gevinster, færre fejl

  Den offentlige sektor køber ind for ca. 300 mia. kr. årligt.  En stor del af handlen mellem det offentlige og private foregår på ineffektive og tidskrævende måder som telefon- eller e-mailbestillinger. Selv i situationer, hvor der anvendes digitale løsninger, opstår der fejl, da anvendelsen ikke er standardiseret. Denne manuelle håndtering fører til fejl i bestillinger og dermed til øgede byrder både hos erhvervslivet og offentlige myndigheder.

  Den øgede digitalisering af indkøbsprocessen betyder blandt andet, at ordreafgivelse og fakturering vil kunne foregå elektronisk og automatisk i de anvendte digitale løsninger uden behov for manuel håndtering.

  Det forventes at føre til en mere effektiv proces med højere grad af automatisering, samt færre fejl og dermed reduktion af omkostninger og byrder for både erhvervslivet og offentlige myndigheder.

  Læs også 'Nuværende krav'
   

   Nemhandel Support

   Alle hverdage kl. 10-14

   T: 7026 5676

   support@nemhandel.dk