Nye krav om e-handel

På denne side kan virksomheder og it-serviceleverandører finde svar på, hvad de nye krav om e-handel betyder og hjælp til at komme godt i gang med e-handel.

Bemærk

Siden opdateres løbende, da de kommende krav ikke er fuldt på plads.

Typiske spørgsmål for virksomheder

Der indføres krav om digitalisering af indkøbsprocesser med det offentlige, fordi det gør det nemmere for virksomheder at handle med hinanden og det offentlige.

Det bliver både nemmere og mere effektivt, fordi én fælles standard gør det muligt for alle it-systemer at tale sammen – uanset hvem der leverer dem. Ikke kun i Danmark, men på sigt også i hele Europa og dele af verden.

E-handel sparer virksomheder for en masse bøvl på den lange bane, da digitaliseringen gør det nemmere og smartere for virksomheder at handle.

Det betyder, at varer er katalogiseret, så indkøber nemt kan bestille. E-ordrer kommer smartere ind. Og e-ordrer kan hurtigt konverteres til en e-faktura. Det effektiviserer hele indkøbsprocessen, og formindsker væsentligt antallet af kostbare og tidskrævende fejl.

Nogle større virksomheder vil selv være i stand til at oprette e-katalogerne, mens det for andre vil være mere kompliceret at overgå til e-handel.

For de fleste virksomheder, som ønsker at være en del af den nye, fælles standard for e-handel, vil det være lettere at tage fat i deres vante it-serviceleverandør eller finde en it-serviceleverandør, der kan hjælpe dem.

Nemhandel har oprettet en infrastruktur, der er tilgængelig for alle. Men det er virksomhedernes system- eller it-serviceleverandører, der hjælper med oprettelsen af e-kataloger.

Det er derfor op til den enkelte system- eller it-serviceleverandør, hvad den konkrete pris er.

Det er en fordel at have et e-handelssystemet, da det effektiviserer dine processer, men du kan også gøre brug af en it-serviceleverandør, som kan hjælpe dig.

E-kataloget opbevares i kundens it-system, og din it-serviceleverandør vil kunne hjælpe dig med at omdanne din nuværende prisliste fra fx et regneark til et e-katalog, som du kan sende til din kunde.

Tal med din it-serviceleverandør om, hvordan du lettest opfylder de nye krav til e-handel.

Det afhænger af it-serviceleverandørens e-handelsløsning. 

Hvor let det er for leverandøren afhænger primært af hvor kompliceret virksomhedens sortiment, prisstruktur, og forretningsbetingelser er, og i hvor høj grad det allerede er digitaliseret i et andet format.

I fremtiden skal virksomheder, der sælger bestemte fysiske varer til det offentlige, være i stand til at modtage en e-ordre og at oprette e-kataloger, som det offentlige kan udføre sin e-ordre fra.

Det betyder, at virksomheders salgsprocesser skal forgå elektronisk. Det kaldes e-handel.

Kan virksomheder ikke nå at omstille til elektronisk indkøb til det offentlige, inden reglerne træder i kraft, skal de henvende sig direkte til deres offentlige kunder.

Ja, det er muligt i Peppol og det er ikke begrænset af de nye krav. Der kan dog være begrænsninger i din kundes e-handelssystem, og din kunde kan have kommercielle krav, der er mere restriktive end de rent tekniske.

Den nøjagtige procedure for, hvor ofte hele kataloget skal opdateres, og hvornår man kan nøjes med at sende et elektronisk rettelsesblad, er op til den konkrete aftale imellem leverandør og kunde.

Typiske spørgsmål for it-serviceleverandører

Kun større virksomheder forventes at være i stand til selv at lave e-katalogerne, og selv de kan også have brug for rådgivning.

Det er derfor jer som it-serviceleverandører, der skal hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med at udarbejde e-kataloger ud fra Peppol-standarden. Det skaber nye forretningsmuligheder for jer.

Den offentlige digitalisering af indkøbsprocesser skaber nye forretningsmuligheder for it-serviceleverandører – ikke bare ift. effektive e-handel for virksomheder, men også ift. international handel, da den nye fælles standard bliver tilgængelig i hele Europa.

Derudover betyder det, at færre integrationer skal udvikles.

Den nye fælles standard kræver, at it-serviceleverandørerne bruger ressourcer på at udvikle e-handelsløsninger.

På den lange bane vil det være en økonomisk fordel for dig som it-serviceleverandør, da det skaber nye forretningsmuligheder og konkurrencemæssige fordele. 

Der bliver i dag benyttet flere forskellige standarder rundt omkring i Danmark, hvilket blandt andet betyder, at det er sværere at udvikle ny software, lave konverteringsløsninger, og at virksomheder ofte mødes af krav om forskellige standarder. En ny, fælles standard vil derfor gøre indkøbsprocessen nemmere og billigere. 

Derudover har den nye standard den fordel, at den er baseret på en international standard, som gør det muligt for danske virksomheder at handle internationalt på tværs af systemer og landegrænser.