Nyhed

OIORASP .NET og Java 3.0.0 Release

I forbindelse med det forestående skifte fra NemID til MitID certifikater, bliver de nye versioner af OIORASP .NET og Java version 3.0.0 Release nu frigivet.

 • 20. oktober 2021
 • Opdatering

Deadline for teknisk implementering og produktionslægning er den 28. februar 2022.

Det væsentlige indhold af version 3.0.0 er :

 • Funktionalitet til at understøtte MitID systemcertifikat (afløseren for NemID Funktions-certifikat/FOCES), således, at OIORASP fremadrettet understøtter begge certifikattyper.
 • Opdatering af diverse libraries til nyere versioner.
 • Opdatering og oprydning i RASP-konfiguration fil, så der nu findes to varianter (standard og udvidet). 
 • Implementering af forbedrede fejlkoder/fejltekster.
 • OIORASP .NET versionen: Opdatering til .NET version 4.6.2 (Microsoft .NET Framework).
 • OIORASP Java versionen: Opdatering til Java version 8.

Gennemførte test:

 • Vi har i Nemhandel-teamet gennemført interne tests, der dokumenterer, at gamle (version 2.1.X) og nye versioner kan sameksistere på tværs af OIORASP .NET og OIORASP Java, når NemID Funktions-certifikat (FOCES) anvendes. Det er nødvendigt frem til, at alle anvender OIORASP version 3.0.0.
 • Vi har i Nemhandel teamet gennemført interne tests med OIORASP version 3.0.0, der dokumenterer, at NemID Funktions-certifikat (FOCES) kan sameksistere med MitID systemcertifikat (kun test-certifikat). Dette er nødvendigt/relevant fra Go-Live for MitID Erhverv og frem. MitID systemcertifikat til produktion kan først  bestilles efter dette Go-Live. 

Efter MitID Erhverv Go-Live forventer Nemhandel teamet, at:

 • Aktivere et nyt check ved opslag i Nemhandelsregistret, der afviser opslag med OIORASP-versioner, der er ældre end version 3.0.0. Det nyt check skal sikre, at gamle OIORASP versioner ikke skaber problemer i forbindelse med løbende indfasning af MitID systemcertifikater i Nemhandel infrastrukturen.
 • Aktivere et certifikat valideringscheck i Nemhandelsregistret, der åbner op for anvendelse af MitId systemcertifikater i produktion. Validering af test-certifikater fungerer allerede.

Supplerende informationer og links:

Link til officielle NemLog-in / MitID Erhverv-vejledninger

Link til de officielle demo-/test endepunkter for Nemhandel inkl. nye endepunkter, der anvendes OIORASP 3.0.0

Supplerende materialer vedr. OIORASP .NET (and additional information in English)

Supplerende materialer vedr. OIORASP Java (and additional information in English)

Eventuelle spørgsmål vedr. OIORASP version 3.0.0 Release kan sendes til: [email protected]

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet