Nyhed

Varsling til ændringer af referenceimplementeringen november 2023

  • 30. november 2023
  • Opdatering
  • Release
  • Nyt om Nemhandel

Vi ønsker at informere dig om den kommende frigivelse af Referenceimplementeringen Ver. 1.2, er planlagt til mandag den 22/1-24.

Denne opdatering inkluderer væsentlige ændringer og performanceforbedringer samt implementeringen af en ny sikkerhedsmodel. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at på grund af overgangen til den nye sikkerhedsmodel, er version 1.2 ikke bagudkompatibel med version 1.1.

Dette betyder, at alle nemhandels aktører SKAL foretage en samtidig opgradering til version 1.2.

Den planlagte skiftedato er onsdag den 20/3-24 kl. 23.59.

Det er afgørende, at alle aktører har opgraderet inden dette tidspunkt, da adgangspunkter, der ikke er opgraderet, ikke længere forventes at være funktionsdygtige.

Vi henstiller til at alle aktører slukker for afsendelse og modtagelse fra kl. 17.00 til 23.59 på dagen.

Vigtig information: Supporten for version 1.1 ophører i forbindelse med overgangen til version 1.2.

Det er værd at nævne, at version 1.2 er en Non-breaking release, og derfor ikke forventes at kræve ændringer i de omkringliggende miljøer og interfases.

Vi udsender snarest muligt releases notes for version 1.2.

Desuden ønsker vi at varsle dig om en mulig opdatering af Referenceimplementeringen, forventet implementeringsfrist til onsdag den 24/4-24. 

Vi udsender snarest yderligere information om dette.


Vi står til rådighed for eventuelle spørgsmål eller yderligere bistand i forbindelse med denne opgradering.


Der udsendes en release strategi og definitioner medio Dec, som uddyber definitioner og forklarer releasestrategien yderligere.


Bedste hilsner 
Nemhandels Teamet.