Hvad er et adgangspunkt i Nemhandel?

For at sende og modtage digitale forretningsdokumenter via Nemhandel skal dit bogføringssystem have forbindelse til et adgangspunkt. Et adgangspunkt sikrer at de data som kommer ind i Nemhandel fra et økonomisystem overholder de nødvendige sikkerhedsstandarder som fx kryptering af dokumenterne for at forhindre misbrug. Læs mere om hvad det vil sige at være et adgangspunkt og hvordan du bliver adgangspunkt for brug af Nemhandel.

For at blive godkendt som adgangspunkt og oprettet i Nemhandel af Erhvervsstyrelsen skal din organisation leve op til ISO 207001 standarden for informationssikkerhed og følge anvisningerne for PEPPOL

Som adgangspunkt kan du have et eller flere adgangspunkter, eksempelvis et afsender- og et modtager-adgangspunkt. Du kan vælge om det kun er dine egne kunders trafik eller om du vil lave aftale med andre om adgang til Nemhandel via dine adgangspunkter.

Der er flere måder du kan blive et adgangspunkt på afhængig af hvilken løsning du tilbyder. Erhvervsstyrelsen anbefaler en Oxalis-løsning, men dette er ikke et krav. Se listen over løsninger her:

Hvor finder jeg krav og vejledninger for at blive adgangspunkt i Nemhandel? 

Der findes i dag allerede danske og internationale adgangspunkter, som man kan indgå en aftale med. Hvis du benytter en tredjepartsleverandør som adgangspunkt til at give kunder adgang til Nemhandel, skal din revisor godkende dit adgangspunkt samt jeres individuelle forretningsforhold inklusive den tekniske opsætning mellem jer. Bemærk at Nemhandel tillader ikke trafik udenfor Danmark’s grænser. 

Nemhandel Support

Nemhandel Support kan kontaktes her.