Om Nemhandel

Nemhandel er en paraplybetegnelse for en række komponenter, der understøtter e-handel. Læs om baggrunden for den danske standard og om overgangen til den europæiske standard Peppol.

Nemhandel er en offentlig udviklet teknologi, der digitaliserer hele forretningsprocessen fra varekatalog og ordre til faktura. Som led i implementeringen i dansk lovgivning af det europæiske e-fakturadirektiv, vil Nemhandel og Peppol over de kommende år blive integreret, således at det bliver muligt at køre de to infrastrukturer parallelt og på længere sigt udfase OIOUBL i Nemhandel. 

Alle offentlige myndigheder og institutioner er tilknyttede Peppol igennem Nemhandel. Mange virksomheder bruger Nemhandel og Peppol, når de handler med hinanden.