Om Nemhandel

Nemhandel er en paraplybetegnelse for en række komponenter, der understøtter e-handel. Læs om baggrunden for den danske standard OIOUBL og den europæiske standard Peppol.

Nemhandel er en offentligt udviklet teknologi, der digitaliserer hele forretningsprocessen fra varekatalog og ordre til faktura. Som led i implementeringen i dansk lovgivning af det europæiske e-fakturadirektiv, vil Nemhandel og Peppol over de kommende år blive tættere integreret, således at OIOUBL automatisk bliver brugt til indenlandske og Peppol til udenlandske transaktioner.

Alle offentlige myndigheder og institutioner er tilknyttede Peppol igennem Nemhandel. Mange virksomheder bruger Nemhandel og Peppol, når de handler med hinanden.