Fakturablanketten

Her finder du spørgsmål og svar om Fakturablanketten. Du er velkommen til at kontakte Nemhandel Support, hvis du har specifikke spørgsmål.

Fakturablanketten er en gratis løsning til små virksomheder, som gør det muligt at sende e-fakturaer til offentlige myndigheder i Danmark, men den tilbyder kun begrænset funktionalitet.

Fakturablanketten kan fx ikke sende til private virksomheder, og du kan kun sende fakturaer og kreditnotaer. For at sende til private virksomheder eller sende andre elektroniske forretningsdokumenter, skal du bruge en kommerciel e-handelsløsning, der anvender Nemhandel infrastrukturen.

Der findes en lang række kommercielle fakturaportaler på nettet, der tilbyder øget funktionalitet, flere dokumenttyper samt muligheden for at sende e-fakturaer til private virksomheder.

Når du bruger Fakturablanketten, får du en kvittering via e-mail inden for 24 timer. 

Bemærk! Du bør altid gemme kvitteringer.

Ja. Som på de fleste andre offentlige selvbetjeningsløsninger skal der også på Fakturablanketten benyttes NemID (privat eller medarbejdersignatur). Du må ikke bruge medarbejdersignatur for en offentlig institution.

Fakturablanketten er en gratis service til små virksomheder, som ikke har egne systemer eller kun sende få e-fakturaer.

Offentlige institutioner skal bruges deres egne regnskabssystemer til at sende e-fakturaer. På den måde sikres det også, at institutionernes fakturadata er gemt i deres eget system. 

Ved at klikke på de små spørgsmålstegn ud for de forskellige felter får du forklaring på, hvad de enkelte felter skal udfyldes med. Desuden kan du bruge vejledningen, der gennemgår Fakturablanketten ”trin-for-trin”.

Nej. Det du indtaster i Fakturablanketten bliver ikke gemt. Det indtastede bliver sendt til modtageren, når du klikker 'Send', og så får du mulighed for at printe den sendte faktura ud, hvis du ønsker det.

Måske har du indtastet forkert eller fået et forkert EAN-nummer.

Kontakt din kunde for at få bekræftet, at EAN-nummeret er korrekt og aktivt i Nemhandelsregistret.

Hvis din kunde er en offentlig myndighed, er den forpligtet til at være registreret i Nemhandelsregisteret, og til at kunne modtage gennem Nemhandel.

Hvis din kunde er privat vil den ofte stå registreret i Nemhandelsregisteret, hvis de kan modtage elektroniske forretningsdokumenter.

Du kan bruge de dele af Nemhandel, der er baseret på Peppol. Peppol er et grænsekrydsende netværk, som også bruges i Danmark. Alle offentlige institutioner er tilknyttet Peppol-netværket.

Du kan dog ikke bruge de dele af Nemhandel, som kræver et dansk NemID. 

You have full access to the Peppol-based services in 'Nemhandel'. Peppol is a cross-border network that is also used in Denmark. All Danish public entities have access to the Peppol network.

You do not have access to the parts of Nemhandel that require a Danish NemID.

Ja. Hvis du ikke har en registreret virksomhed og derfor heller ikke et CVR-nummer, kan du bruge dit CPR-nummer i stedet for CVR-nummer.

Nej. Fakturablanketten kan kun bruges med danske kontonumre.

Forsendelse af fakturaer og kreditnotaer sker via en krypteret forbindelse og er dermed sikker.

Under udvidet linje skal du bruge feltet 'Ydelsesmodtager' til at angive CPR-nummer.

Hører din faktura ind under reglerne for kunstnermoms, skal du dele beløbet ud på 2 linjer. 20 procent af beløbet skal indtastes med moms. 80 procent af beløbet skal indtastes uden moms.

Varen angives på en fakturalinje som "ikke momspligtig". Der laves en note i 'Evt. besked' med følgende indhold:

"Varerne i denne faktura sælges efter de særlige regler for brugte varer. Køber kan ikke fradrage købsmoms."

Du kan finde en vejledning om hvordan du beregner momsen på din faktura på SKATs hjemmeside.

Arten af gebyr er bestemmende for, om gebyret er momspligtigt eller ej. Et gebyr for lukning/åbning af vandforsyning vil fx være momspligtigt, da der reelt er tale om en ydelse.

I øvrigt henvises til SKATs til enhver tid gældende retningslinjer for momspligtighed.

Rabat angives som negative fakturalinjer (negativ enhedspris) for vare/ydelser. Summen af fakturalinjerne skal dog altid være positiv. Du kan således angive en rabat, som en negativ varelinje, hvis du ønsker det.

Angivelse af rabat på en faktura uden momspligt, fx fra en privatperson til en kommune, skal angives som en negativ fakturalinje. Enhedsprisen angives negativt, således at varelinjen afspejler den ønskede rabat.

Ja. Det er muligt at vedhæfte filer som bilag til Fakturablanketten. Filerne kan være pdf, tif/tiff, png, jpg/jpeg eller gif.

Der kan vedhæftes op til 5 filer. Hver vedhæftet fil må ikke overstige 3 MB, og samlet må de ikke overstige 10 MB.

Du har mulighed for at få tilsendt en kvittering for afsendelse af din faktura til din e-mail. Der kan gå op til 24 timer før du modtager den. Husk at kigge i din spam-mappe, hvis den mangler.

Når du sender fakturaen, kan den ikke tilbagekaldes. Den kan heller ikke genskabes, men du har mulighed for at gemme din faktura som pdf. Hvis du ikke har fået den gemt som pdf, men du vil gerne have den, så skal du kontakte din kunde for at få en kopi tilsendt.

Fakturablanketten kan kun bruges til afsendelse af fakturaer og kreditnotaer.

Alle henvendelser vedrørende betaling af fakturaen skal rettes direkte til din kunde, og ikke til Nemhandel Support.