Grafisk designpakke til E-dokumenter lanceret

Til Nemhandel Forum II d. 15. marts blev det private erhvervsliv og myndigheder præsenteret for en ny designpakke, der består af et bomærke og navnetræk for E-faktura og resten af forretningsdokumenterne. 

Ansvarsfraskrivelse og generelt om brugen af designpakken

Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at det er muligt for enhver at  downloade og anvende designpakken. Styrelsen fører i den forbindelse på ingen måde kontrol eller løbende tilsyn af, hvem der anvender designpakken eller om fysiske eller juridiske personer, der benytter designpakken, faktisk lever op til nogen lovgivningskrav. 

Det forhold, at man som fysisk eller juridisk person benytter designpakken, er alene udtryk for, at man selv har ønsket at gøre brug af den mulighed. Ansvaret for de oplysninger og elementer, der i forbindelse med brug af designpakken, tilkendegives over for omverdenen, påhviler derfor udelukkende vedkommende selv, som følge af, at man har tilføjet de(t) pågældende bomærke(r) og/eller navnetræk.

Erhvervsstyrelsen fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af designpakken, der fremgår af siden. Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at der ikke opnås rettigheder ved at anvende designpakken, ligesom anvendelse heraf ikke medfører juridiske forpligtelser. Andre fysiske eller juridiske personer kan således ikke støtte ret på, at nogen har brug af designpakken. 

Erhvervsstyrelsen har ikke hjemmel til at behandle henvendelser eller klager over, at konkrete fysiske eller juridiske personer benytter designpakken – herunder hvordan de benytter denne. 

Formålet med designpakken er, at det skal sikre et ensartet og letgenkendeligt udtryk for e-dokumenter på tværs af økonomiprogrammer og udbydere. Derudover skal det anvendes af virksomheder i deres profilering af at kunne modtage e-faktura.

Designpakken er udarbejdet af kommunikationsbureauet Advice. De har udviklet et grafisk udtryk, der skal signalere ”hurtighed, sikkerhed, enkelthed, troværdighed” samt være moderne i udtrykket.

Bomærket består af fire elementer. 

 • Et ”E” som står for, at dokumenterne er elektroniske.
 • En grafisk pil der både signalerer hjørnet af en konvolut, og at det er i afsendelse/bevægelse.
 • En firkant som signalerer lukket kredsløb og afgrænsning. 
 • Den grønne farve i pilen, som fortæller hvor vi kommer fra, og hvor vi skal hen – nemlig fra papirfaktura og konvolutter til den grønne omstilling.

Vejledende retningslinjer for grafisk brug af designpakken

Designpakken er tiltænkt leverandører af økonomisystemer, it-services og adgangspunktservices, der leverer løsninger i Nemhandel, der vedrører standarder, infrastruktur og teknisk indretning. 

 • Bomærke anvendes kun i hhv. sort og grøn.
 • De enkelte elementer må ikke ændres i format, størrelsesforhold, farve eller position
 • Bomærke må ikke fremgå med forretningsdokumentnavn.
 • Bomærket skal altid fremgå på hvid baggrund.
 • Det grafiske element må ikke ændres i format, størrelsesforhold, farve eller position.
 • Det grafiske element fremgår altid uden ramme og sammen med forretningsdokumentnavn.
 • Forretningsdokumentnavn er variabelt og skrives altid i sort og versaler.
 • Navnetrækket skal altid fremgå på hvid baggrund.