Hvad er Nemhandel?

De mest overordnede spørgsmål om e-handel og hvor der kan søges mere information.

Nemhandel vedligeholder offentlige, digitale infrastrukturer for e-handel, og er myndighed i forhold til den fælles standard for e-handel. Nemhandel arbejder dermed at skabe ét fælles sprog for udveksling af forretningsdokumenter mellem virksomheder. Ikke kun i Danmark, men i hele Europa.

Alle offentlige myndigheder og institutioner er forpligtet til at være tilknyttet Nemhandel infrastrukturen.

E-handel er den samlede betegnelse for, når handlen mellem virksomheder og offentlige myndigheder forgår elektronisk.

E-handel betyder, at al handel, hele vejen fra ordreafgivelser til fakturaer, er elektronisk. Det betyder helt praktisk, at virksomheder kan modtage e-ordrer fra deres kunden igennem e-kataloger, frem for gennem e-mails, mundtlige bestillinger eller lignende.

Det er obligatorisk at fakturere det offentlige ved brug af Nemhandel, og alle offentlige myndigheder skal understøtte standarderne i Nemhandel. Det betyder også, at alle offentlige myndigheder skal være registreret i Nemhandelsregisteret (NHR) og understøtte Peppol og OIOUBL e-fakturaer, kreditnota mv.

Fra 2023 vil det være obligatorisk for det offentlige at e-handle gennem anvendelse af Peppol e-ordrer og e-kataloger.

Nemhandel er baseret på den internationale standard Peppol og den dertil hørende transportprotokol for elektronisk dokumentoverførelse, AS4, samt den ældre danske standard OIOUBL, baseret på transportprotokollen OIORASP.

I Nemhandel bruges både Peppol og OIOUBL til e-fakturaer, men det er kun Peppol, som bruges til e-ordrer og e-kataloger. Det er en fordel, hvis hele processen er baseret på Peppol. 

Nemhandelsregisteret (NHR) er en oversigt over alle Nemhandel og Peppol modtagere og deres endepunkter (EAN/GLN/CVR), samt hvilke dokumenter de kan modtage.

Nej. Du skal kun oprettes i Nemhandelsregisteret, hvis du skal modtage ordrer, fakturaer eller andre dokumenttyper.

OIOUBL er et ældre dokumentformat du kan bruge, når du handler med det offentlige, men som ikke længere udvikles aktivt.

Det er en dansk tilpasning af det åbne, internationale UBL e-handelsformat. OIOUBL består af 15 dokumenter, der understøtter hele e-handelsprocessen fra katalog og ordre til faktura, rykker og kvittering.

Selvom OIOUBL indeholder dokumenttyper for e-ordrer og e-kataloger, så er det påkrævet, at det offentlige bruger Peppol e-ordrer og e-kataloger.

Alle offentlige myndigheder kan modtage OIOUBL og Peppol.

Peppol er et internationalt dokumentformat, som bygger på mange af de danske erfaringer i Nemhandel. Peppol bruges i digital samhandel mellem kunder og leverandører. En af de store fordele ved Peppol er netværket, som kaldes Peppol eDelivery. Peppol-netværket gør det lettere at handle på tværs af grænser ved at sende elektroniske forretningsdokumenter i samme dokumentformat.

Nemhandelsregisteret er også et Peppol-register (Peppol SMP), og Nemhandel bliver i stigende grad integreret med Peppol.

Alle offentlige myndigheder kan modtage Peppol.

Du kan kontakte en it-serviceleverandør, som udbyder e-handelsløsninger. Du kan finde en liste af Peppol-certificerede it-serviceleverandører på Peppols hjemmeside:  https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/

Hvis du allerede har en it-serviceleverandør, kan du også spørge dem, selvom de ikke står på Peppols liste over certificerede leverandører, er det muligt at de har en samarbejdsaftale med en af dem.

Hvis du kun sender ganske få e-fakturaer, kan du helt gratis bruge Fakturablanketten på virk.dk. Fakturablanketten kan bruges både med CVR- og CPR-nummer.

Ja. Alle offentlige myndigheder og institutioner er forpligtet til at bruge Nemhandel. De kan både modtage Peppol og OIOUBL e-fakturaer.

Ja. Mange virksomheder er registreret i Nemhandelsregisteret og kan modtage e-fakturaer gennem anvendelse af Nemhandel-infrastrukturen.

For at sende til private skal du bruge et system, der kan håndtere e-fakturering, fx en cloudbaseret e-handelsløsning eller et lokalt installeret indkøbssystem, fx ERP.

Spørg gerne din private it-serviceleverandør om hvordan du kan bruge at bruge Nemhandel infrastrukturen, når du handler med andre virksomheder.

Du kan søge i Nemhandelsregisteret og slå op hvilke Nemhandelsdokumenter en virksomhed kan modtage uden et NemID. Du kan søge efter virksomheder på deres CVR- og/eller EAN-numre.

Du skal bruge NemID/medarbejdersignatur for at registrere modtagere i Nemhandelsregisteret, og for at bruge Fakturablanketten.

GLN er stregkodestandarden Global Location Number, som identificerer adresser, organisationer, digitale endepunkter, eller produkter.

EAN er et ældre navn for GLN. (EAN er en forkortelse for European Article Number.)

EAN-nummeret kan du som regel finde på den pågældende myndighed eller institutions hjemmeside. Vær opmærksom på, at nogle myndigheder og institutioner har mere end ét EAN-nummer, og det er vigtigt, at du får det korrekte EAN-nummer.

Kontakt 'Nemhandel Support'

Telefontid alle hverdage kl. 10-14