Hvad er nemhandel?

Nemhandel er en fælles offentlig digital infrastruktur til brug for udveksling af forretningsdokumenter til private virksomheder og offentlige myndigheder i Danmark. Siden 2005 har Nemhandel været lovpligtig at gøre brug af til udveksling af forretningsdokumenter med myndighederne i Danmark.

Nemhandel består af et digitalt kontaktregister, hvor alle danske virksomheder og myndigheder, som accepterer digitale forretningsdokumenter, er registreret.
Dertil kommer en række adgangspunkter, der understøtter sikker og hurtig udveksling af digitale forretningsdokumenter som fx e-faktura mellem afsender og modtager nationalt og internationalt. 

Nemhandel understøtter en enkel udveksling af digitale forretningsdokumenter nationalt og internationalt. Det sikrer en fejlfri, sikker og hurtig afsendelse og modtagelse af eksempelvis en e-faktura direkte mellem dit og din kundes bogføringssystemer. 

Hvilke fordele tilbyder Nemhandel virksomhederne? 

Nemhandel understøtter en enkel udveksling af digitale forretningsdokumenter nationalt og internationalt. Det sikrer en fejlfri, sikker og hurtig afsendelse og modtagelse af eksempelvis en e-faktura direkte mellem dit og din kundes bogføringssystemer. 

Kontakt Erhvervsstyrelsen

Du kan komme i kontakt med Nemhandel Teamet hos Erhvervsstyrelsen ved at sende en mail til os.