Nyhed

Migrationsproblem for nyt Nemhandel Demomiljø (NHR DEMO)

Grundet en fejl i opdateringen af SMK-henvisningen til NHR DEMO kan nye registreringer foretaget via NHR DEMO WEB eller NHR DEMO PORS pt. ikke ses ved SMP-kald, med mindre de også oprettes i NHR TEST.

  • 21. august 2023
  • Opdatering

I forbindelse med den igangværende overgang til Nemhandel eDelivery blev demonstrationsmiljøet NHR DEMO gjort tilgængeligt for registreringer pr. 15.08.2023. NHR DEMO vil fremadrettet være det eksterne Nemhandel testmiljø for alle markedsaktører/serviceleverandører. Selve opdateringen af NHR DEMO er gennemført planmæssigt, og det eksisterende indhold af NHR TEST databasen og kopieret over i NHR DEMO database.

Erhvervsstyrelsen er imidlertid blevet opmærksom på at den ændring i EUs SMK, der skulle sikre at NHR DEMO SMP svarer på eDelivery opslag, desværre er forsinket.

SMP-opslag imod endepunkter registreret i NHR DEMO vil derfor fortsat tilgå den gamle NHR TEST SMP, i stedet for den nye NHR DEMO. Problemet er rapporteret til EU kommissionen, der vedligeholder eDelivery SMKen. Seneste melding er at de arbejder på sagen, men har ingen konkret tidsramme for løsning.

Nyoprettede endepunkter skal derfor oprettes i både NHR TEST og NHR DEMO, for at kunne tilgås med den nye funktionalitet. Oprettes de begge steder fungerer opslag som normalt.

Nemhandel teamet beklager det ekstraarbejde, at dette måtte give.

Opdatering følger så snart problemet er løst.

Evt. spørgsmål vedr. dette kan stiles til Nemhandel supporten.

 

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet