Nyhed

MitID systemcertfikater i Nemhandel

Nemhandelsregisteret (NHR) er nu også opdateret til at understøtte MitID systemcertifikater PROD (FOCES3) på Modtagerservices. Erhvervsstyrelsen/Nemhandel anbefaler dog først ibrugtagning af MitID systemcertifikater PROD efter 06.feb.2023, hvor alle Nemhandel-aktører skal have implementeret OIORASP 3.1.0 inkl. opdatering af OIORASP konfigurationsfiler.

  • 3. januar 2023
  • Opdatering

Teknisk indeholder OIORASP konfigurationsfilen logiske pegepinde til centrale MitID services, hvor MitID systemcertifikater PROD valideres. Det er derfor vigtigt, at alle følger implementeringsdeadlinen 06.feb.2023.

FOCES2 er fortsat understøttet, så har man et gyldigt FOCES2 kan man fint fortsætte med dette indtil videre.

Alle Nemhandel Demo endepunkter er som konsekvens af dette også opdateret: https://nemhandel.dk/vejledning-vejleding-til-nemhandel-demo-miljoe-test-miljoe

I listen af Demo endepunkter findes to endepunkter, der anvender MitID systemcertifikater PROD. Nemhandel anvender ikke længere MitID TEST-certifikater på Nemhandel Demo endepunkter.

 

Med venlig hilsen

Nemhandel teamet