Nyhed

Nemhandel overgår til eDelivery - implementeringsunderstøttelse

Nemhandel overgår i løbet af 2023 til en eDelivery-baseret infrastruktur. Læs her hvad det betyder og hvordan Erhvervsstyrelsen understøtter dig som systemudbyder i processen.

 • 31. januar 2023
 • Nyt om Nemhandel

Bogføringsloven af 24. maj 2022 indebærer, at visse virksomheder forpligtes til at anvende et digitalt bogføringssystem. Den 1. februar 2023 træder bekendtgørelse med tekniske krav til digitale bogføringssystemer i kraft. De nye krav betyder bl.a. at bogføringssystemer skal understøtte elektronisk fakturering i Nemhandel og Peppol. For at understøtte opfyldelsen af dette krav vil Erhvervsstyrelsen i løbet af 2023 opgradere Nemhandel til den fælleseuropæiske infrastruktur eDelivery. I forbindelse med den opgradering vil Nemhandel udgive en referenceimplementering, der erstatter Nemhandelsprogrammet og de nuværende OIORASP biblioteker.

Nemhandel eDelivery vil fremover bestå af følgende elementer:

 1. Nemhandelsregisteret: Et centralt opslagsregister (en eDelivery SMP) som brugere af Nemhandel kan registrere deres adresseoplysninger i.
 2. En specifikation af Nemhandels implementering af eDelivery AS4, som er den autoritative tekniske instruks.
 3. Nemhandel referenceimplementeringen, som er Erhvervsstyrelsens forslag til hvordan Nemhandel eDelivery specifikationen kan implementeres i systemløsninger.
 4. Et antal dokument-specifikationer for OIOUBL elektroniske forretningsdokumenter, baseret på den internationale UBL standard.
 5. En række validerings-artefakter (schematroner), som implementerer OIOUBL dokument-specifikationerne.
 6. Et testmiljø bestående af en række Nemhandel endepunkter, som brugere kan sende test-data til fra deres lokale implementering.

I løbet af efteråret forventer Erhvervsstyrelsen derudover at modernisere OIOUBL dokumenterne og de tilhørende schematroner. Dette sker for at reducere dokumenternes kompleksitet og gøre visse definitioner mere præcise. Denne opdatering forventes at være kompabilitetsbrydende.

Leverance- og implementeringsplan 2023

Primo februar 2023

 • Vejledninger til den tekniske bekendtgørelse offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Ultimo februar 2023

 • Vejledning til, hvordan dokumentation for Nemhandelsregister, OIOUBL, eDelivery og Oxalis tilgås og anvendes offentliggøres.

15. marts 2023

 • Nemhandel Forum afholder fællesmøde for leverandører af access points, økonomisystemer og bogføringssystemer. Mødet vil bl.a. indeholde:
  • Informationer vedrørende tekniske krav relateret til bogføringsloven.
  • Informationer vedrørende opgradering af Nemhandel og planlagte releases.
  • Præsentation af supportprocedurer
  • Præsentation fra Norge, som allerede har udrullet en eDelivery baseret digital infrastruktur for e-fakturering i handlen mellem virksomheder.

Medio marts 2023

 • Digital designpakke for e-fakturering og andre e-handelsprocesser frigives til markedet, så det kan anvendes af systemudbydere i forbindelse med implementering af e-faktureringsfunktionalitet.

Primo maj 2023

 • Referenceimplementering til implementering af e-faktureringsfunktionalitet frigives i form af en kodepakke på Nemhandel.dk. Referenceimplementeringen er en førsteversion og vil indeholde 90 pct. af den planlagte funktionalitet og dokumentation, herunder
  • Understøttelse af MitID systemcertifikater
  • Afsender-service af e-fakturaer, e-kreditnota, samt tekniske kvitteringsmeddelelser for modtagelse
  • Modtager-service af e-fakturaer, e-kreditnota, samt tekniske kvitteringsmeddelelser for modtagelse
  • Sikkerhedsmodel
  • Anvendelse af dokumentsignatur i ASiC-E container
  • Anvendelse af overdragelsesforhold i ASiC-E container
  • Verifikation af afsender
  • Setup for asynkrone dokumentvalideringer
  • Release af Standard Business Document Header specifikation
  • Release af eksternt test- og demomiljø til access points
  • Opgraderet NHR API og PORS med udvidet funktionalitet til opslag og registreringer i Nemhandelsregisteret
  • Dokumentations- og vejledningspakke til referenceimplementeringen og testmiljø.

Ultimo maj 2023

 • Teknisk webinar med vejledning i indhold og anvendelse af referenceimplementering

Primo juni 2023

 • Release af referenceimplementering 1.0 frigives på Nemhandel.dk. Versionen indeholder
  • Transformationsfunktionalitet for konvertering af dokumentformater fra Peppol BIS til OIOUBL
  • Udstilling af access point statusinformation til afsender via API snitflade, herunder status og fejlmeddelelser forbundet med afsendelse af et dokument.

Primo juli 2023

 • Høring af OIOUBL 3.0 dokumentstandarder. OIOUBL 3.0 vil i første omgang indeholde opgraderede versioner for:
  • E-faktura
  • Kreditnota
  • Invoice response
  • Application response
  • Message level response
  • Product master data sheet (ny katalog variant til håndtering af produktdata
 • Opgraderingen vil indeholde revidering af schema, præcisering af forretningstermer, standardtolkninger
 • Dokumentationsplatformens vil blive udvidet til en læsevenlig og interaktiv dokumentation.

3. kvartal 2023: 

 • Release kandidat for OIOUBL 3.0 frigives
 • Release af gensendelsesfunktionalitet i referenceimplementering.

Ultimo november

 • Endelig release af OIOUBL 3.0 med tilhørende opdatering af referenceimplementering og schematroner.

Læs mere om teknisk og forretningsmæssig dokumentation

Krav til digitale bogføringssystemer: https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-til-digitale-bogfoeringssystemer

Standarder for eDelivery: https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/DIGITAL/eDelivery

Nemhandels referenceimplementering (Oxalis): https://www.oxalis.network/

OIOUBL: http://oioubl.info/

Nemhandels demo-miljø: https://nemhandel.dk/vejledning-vejleding-til-nemhandel-demo-miljoe-test-miljoe

Vejledning  og guides om Nemhandel: https://nemhandel.dk/vejledninger-og-guides