Nyhed

Nemhandel overgår til eDelivery – Ophør af Nemhandelsklienten pr. 31/10-2023

Nemhandel overgår i løbet af 2023 til en eDelivery-baseret infrastruktur.

Læs her hvad det betyder og hvilke muligheder du har efter 31/10-2023 som bruger af Nemhandelsklienten, der også omtales som Nemhandelsprogrammet.

  • 26. april 2023
  • Nyt om Nemhandel

Hvilke muligheder har jeg så for at afsende e-faktura?

1) Din virksomhed kan anvende et bogføringssystem, som understøtter e-fakturaer.

2) Hvis din virksomhed i dag anvender eget bogføringssystem, findes der it-serviceleverandører som kan forestå forbindelsen mellem dette og den fælles digitale infrastruktur (Nemhandel).

3) Hvis din virksomhed i dag anvender eget bogføringssystem og har intern eller får ekstern It-support, så kan du anvende en it-serviceleverandør til at forestå forbindelsen mellem dit bogføringssystem og den fælles digitale infrastruktur (Nemhandel). Det er også muligt at tilrette jeres system, så det er tilsluttet Nemhandel. Erhvervsstyrelsen udgiver i den forbindelse en referenceimplementering (Softwarekomponenter) som kan hjælpe jer med tilslutningen til den fælles digitale infrastruktur (Nemhandel).

  • Denne software kan downloades her.

4) Hvis du kun sender få e-fakturaer på månedsbasis, kan du anvende en af gratisløsningerne på markedet, fx blanketløsninger. Det kan du hvad enten du fakturerer andre virksomheder eller det offentlige.

  • Hvis du kun fakturerer det offentlige, kan du også fortsat benytte dig af fakturablanketten her.

Bogføringsloven

Bogføringsloven af 2022 indebærer, at visse virksomheder forpligtes til at anvende et digitalt bogføringssystem. Den 1. februar 2023 træder bekendtgørelse med tekniske krav til digitale bogføringssystemer i kraft. De nye krav betyder bl.a. at bogføringssystemer skal understøtte elektronisk fakturering i Nemhandel og Peppol. For at understøtte opfyldelsen af dette krav vil Erhvervsstyrelsen i løbet af 2023 opgradere Nemhandel til den fælleseuropæiske transportinfrastruktur eDelivery. I forbindelse med den opgradering vil Nemhandel udgive en referenceimplementering, der erstatter Nemhandelsprogrammet og de nuværende OIORASP biblioteker.


I tilfælde af spørgsmål henvises til Nemhandel@nemhandel.dk.
Spørgsmål omkring den nye bogføringslov kan stilles på digitalbogfoering@erst.dk.