Nyhed

Nemhandel overgår til eDelivery – Ophør af OIORASP Referenceimplementering (Softwarekomponenter) pr. 31/10-2023

Nemhandel overgår i løbet af 2023 til en eDelivery-baseret infrastruktur.

Læs her hvad det betyder og hvilke muligheder du har efter 31/10-2023 som bruger af OIORASP Referenceimplementeringen.

  • 27. april 2023
  • Nyt om Nemhandel

Hvilke muligheder har jeg så for at tilgå den fælles offentlige infrastruktur (Nemhandel)?

1) Erhvervsstyrelsen udgiver en eDelivery Referenceimplementering (Softwarekomponenter) som muliggør tilslutning af jeres systemløsning til den fælles digitale infrastruktur (Nemhandel).

  • Denne software kan downloades her.

2) Det er muligt at tilslutte jeres systemløsning til Nemhandel vha. en it-serviceleverandør, som sikrer forbindelsen mellem jeres system og den fælles digitale infrastruktur. 

Bogføringsloven

Bogføringsloven af 2022 indebærer, at visse virksomheder forpligtes til at anvende et digitalt bogføringssystem. Den 1. februar 2023 træder bekendtgørelse med tekniske krav til digitale bogføringssystemer i kraft. De nye krav betyder bl.a. at bogføringssystemer skal understøtte elektronisk fakturering i Nemhandel og Peppol. For at understøtte opfyldelsen af dette krav vil Erhvervsstyrelsen i løbet af 2023 opgradere Nemhandel til den fælleseuropæiske transportinfrastruktur eDelivery. I forbindelse med den opgradering vil Nemhandel udgive en eDelivery referenceimplementering, der erstatter OIORASP referenceimplementeringen og de nuværende OIORASP biblioteker.

Kontakt og support
I tilfælde af spørgsmål om den nye infrastruktur, henvises til Nemhandel@nemhandel.dk.

Spørgsmål omkring den nye bogføringslov kan stilles på digitalbogfoering@erst.dk