Nyhed

Ny lovgivning om Nemhandel

Den 1. januar 2024 trådte lov om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudveksling ved samhandel og rapportering m.v. samt bekendtgørelse om netværk til dokumentudveksling, i kraft.

Der bliver ikke indført nye krav med hverken loven eller bekendtgørelsen for hverken offentlige myndigheder eller erhvervslivet. Begge lovgivninger er primært formaliseringer og moderniseringer af eksisterende regler.

  • 2. januar 2024
  • Release
  • Nyt om Nemhandel

Den 1. januar 2024 trådte en ny hovedlov og bekendtgørelse i kraft. Det drejer sig om:

  • Lov om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudveksling ved samhandel og rapportering m.v.
  • Bekendtgørelse om netværk til dokumentudveksling i den fælles digitale infrastruktur

Loven skaber rammen for at indføre en fælles digital infrastruktur, der standardiserer udvekslingen af elektroniske dokumenter. Den fælles digitale infrastruktur er en udvidelse af anvendelsesområdet i den eksisterende Nemhandel infrastruktur. Med udvidelsen vil infrastrukturen i højere grad understøtte både myndigheder og virksomheders handels- og rapporteringsprocesser. 

Loven har til formål at gøre det muligt for erhvervslivet og samfundet at høste potentialerne i automatisering af fakturahåndtering og bogføring. Bl.a. ved at gøre det lettere for virksomheder at overholde kravene til digital handel og rapportering til myndighederne, f.eks. ved at data kan udveksles efter fælles standarder direkte fra virksomhedernes egne systemer.

Du kan læse loven her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1764

Bekendtgørelsen fastsætter fælles standarder og teknisk indretning for elektronisk dataudveksling i den fælles digitale infrastruktur, samt samler og moderniserer regler relateret til transport og forsendelse i infrastrukturen. Herunder tydeliggør den tekniske krav for udveksling af data i henhold til europæiske standarder.

Du kan læse bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1811