Nyhed

OIOUBL schematron version 1.13.2 - hotfix

Erhvervsstyrelsen frigiver hermed en release af ny OIOUBL schematron version 1.13.2.

  • 20. januar 2023
  • Release

Opdateringen er et hoxfix der retter en funktionalitet i "OIOUBL_UtilityStatement_Schematron2.1.xsl", som lader schematronen automatisk skifte fra gammel til ny UTS på skæringsdagen for skiftet. Brugere der ikke benytter det dynamiske skift af UTS behøver derfor ikke opdatere deres UTS schematron.

Opdateringen inkluderer også en justering af validering af F-LIB312, som sikrer at visse ugyldige kombinationer af girokort-instrukser nu korrekt afvises. Læs nærmere herom i change loggen.

Links til supplerende materialer

Den oprindelige version 1.13 indeholder en opdatering af OIOUBL Utility Statement (UTS), således at dette forretningsdokument fremadrettet vil benytte XSD'en for UBL 2.1. Dette kræver også en ny version af OIORASP konfigurationsfilerne, således at både gamle og nye XSD'er er understøttet.

Change log vedr. version 1.13/1.13.2 indeholder informationer om tekniske ændringer (herunder specielt tekniske UTS ændringer) samt supplerende migrationsinformation.

Læs mere her:
https://rep.erst.dk/git/openebusiness/common/-/blob/master/released/oioubl/OIOUBLchangelist1.13.adoc
https://rep.erst.dk/git/openebusiness/common/-/blob/master/released/oioubl/OIOUBL_Schematron_2023-02-06_v1.13.2.50919c6.zip

Tidsplan for version 1.13 (inkl. hotfix 1.13.1 og hotfix 1.13.2)

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel arbejder ud fra følgende overordnede tidsplan:

  • 06.feb.2023: Deadline for teknisk implementering af OIOUBL schematroner og OIORASP konfigurationsfiler

Migreringsinformation

For systemleverandører/Nemhandel-aktører, der teknisk foretager schemavalidering (ved hjælp af XSD'erne) ved modtagelse af dokumenter, er det vigtigt at forberede disse opdateringer således, at man pr. 06.feb.2023 er parat at modtage OIOUBL Utility Statement (UTS) i UBL 2.1.
 
OIOUBL schematronen for OIOUBL Utility Statement (UTS) laves således, at der indbygges migreringslogik direkte i schematronen således, at ny valideringslogik slår igennem pr. 06.feb.2023 (ved hjælp logisk dato-check i schematronen).
 
Det gør det muligt for systemleverandører/Nemhandel-aktører at teknisk implementeret OIOUBL schematroner og OIORASP konfigurationsfiler i perioden fra 23.jan.2023 til 06.feb.2023, uden at den nye schematron valideringslogik slår igennem før 06.feb.2023. Ingen afsendere af OIOUBL Utility Statement (UTS) må sende i ny UBL 2.1 før 06.feb.2023. Den gamle version, der teknisk har heddet version 2.1b, må ikke benyttes efter 06.feb.23.

Systemleverandører/Nemhandel-aktører, der anvender OIORASP .NET skal være specielt opmærksom på, at der også findes en OIORASP version 3.1.1 hotfix.
Disse systemleverandører/Nemhandel-aktører opfordres til specielt at teste, at de to hotfixes fungerer i samspil inden produktionslægning.
Læs mere her: https://nemhandel.dk/opdateringer-releases, 

Evt. spørgsmål eller problemer vedr. denne OIOUBL schematron release kan sendes til: support@nemhandel.dk

 

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet