Nyhed

OIOUBL schematron version 1.13.RC

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel frigiver hermed en release candidate af ny OIOUBL schematron version 1.13.RC.

  • 30. september 2022
  • Release

Opdateringen af OIOUBL schematronerne er en minor versionsopdatering, der åbner for ny frivillig funktionalitet og indeholder en række mindre og større fejlrettelser i de nuværende OIOUBL schematroner.

Versionen indeholder også en opdatering af OIOUBL Utility Statement (UTS), således at dette forretningsdokument fremadrettet vil benytte XSD'en for UBL 2.1. Dette kræver også en ny version af OIORASP konfigurationsfilerne, således at både gamle og nye XSD'er er understøttet.

Links til supplerende materialer

Change log vedr. version 1.13.RC indeholder informationer om tekniske ændringer (herunder specielt tekniske UTS ændringer) samt supplerende migrationsinformation.

Læs mere her:
https://rep.erst.dk/git/openebusiness/common/-/blob/master/released/oioubl/OIOUBLchangelist1.13.adoc
https://rep.erst.dk/git/openebusiness/common/-/blob/master/released/oioubl/OIOUBL_Schematron_2022-09-30_v1.13.RC.1b349ec.zip

Tidsplan

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel arbejder ud fra følgende overordnede tidsplan:

  • 07.10.2022: Release candidate af OIORASP konfigurationsfilerne frigives senest denne dato.
  • 28.10.2022: OIOUBL schematron release frigives senest denne dato.
  • 30.11.2022: Deadline for teknisk implementering af OIOUBL schematroner og OIORASP konfigurationsfiler

Migreringsinformation

For systemleverandører/Nemhandel-aktører, der teknisk foretager schemavalidering (ved hjælp af XSD'erne) ved modtagelse af dokumenter, er det vigtigt at forberede disse opdateringer således, at man pr. 30.11.2022 er parat at modtage OIOUBL Utility Statement (UTS) i UBL 2.1.
 
OIOUBL schematronen for OIOUBL Utility Statement (UTS) laves således, at der indbygges migreringslogik direkte i schematronen således, at ny valideringslogik slår igennem pr. 30.11.2022 (ved hjælp logisk dato-check i schematronen).
 
Det gør det muligt for systemleverandører/Nemhandel-aktører at teknisk implementeret OIOUBL schematroner og OIORASP konfigurationsfiler i perioden fra 15.11.2022 til 30.11.2022 uden, at den nye schematron valideringslogik slår igennem før 30.11.2022. Ingen afsendere af OIOUBL Utility Statement (UTS) må sende i ny UBL 2.1 før 30.11.2022.

Evt. spørgsmål vedr. denne OIOUBL schematron release candadiate kan sendes til: support@nemhandel.dk

Med venlig hilsen

Nemhandel teamet