Nyhed

Opmærksomhedspunkter og håndteringsmuligheder ifm. eDelivery

På baggrund af modtaget feedback og Erhvervsstyrelsens erfaringer i øvrigt, ønsker Erhvervsstyrelsen at fremhæve visse opmærksomhedspunkter i forbindelse med frigørelsen af release 1.1 af Nemhandel eDelivery referenceimplementeringen.

 

 

  • 30. oktober 2023
  • Release

1. Håndtering af 3. parts SMP/SML-registreringer 

Alle eDelivery endpoints skal registreres i Nemhandelsregistreret. Det kan medføre fejl, hvis et endpoint allerede er registreret i lokal/3. parts SMP. 

  • Se vejledning til dette her. Kontakt Erhvervsstyrelsen for yderligere vejledning, såfremt I har behov herfor.

2. Registrering af modtagere i Nemhandelsregistret

Ved registrering af modtageendepunkter i Nemhandelsregistret sker registreringen af SML'en asynkront hvis aktiveringstidspunktet sættes ud i fremtiden. Man skal derfor være opmærksom på, at der kan gå op til 24 timer efter det valgte aktiveringstidspunkt, før registreringen kan benyttes – også selv om det er muligt at fremsøge registreringen i NemHandelsregistreret.

Det anbefales derfor, at man undlader at fastsætte aktiveringstidpunktet eller angive et tidspunkt tilbage i tiden for at sikre, at SML-registreringen sker synkront med registreringen i Nemhandelsregistret.

Forsinkelsen mellem aktiveringstidspunkt og hvornår registreringen rent faktisk er produktionsklar skyldes, at opslagsregistreret (SML’en) kun opdateres kl. 5.30 hver morgen.

3. Begrænsninger ved udveksling af store filer

Det kan give fejl ved modtagelse og afsendelse af filer med en filstørrelse over 1 mb. 

  • Det anbefales at tilpasse infrastrukturen til midlertidigt at sende filer større end 1 mb via OIORASP. Det kan f.eks. ske via tilpasning af kanalvælgeren, indtil release 1.2.  

  • Nemhandels-teamet arbejder på at optimere referenceimplementeringen og Nemhandel eDelivery specifikationen, for at eliminere problemet i release v. 1.2. Er der spørgsmål til dette, kan man kontakte os via Nemhandel.dk. 

  • Se driftsvejledning mhp. optimering af setup i afsnit 3.2.1:

4. Country code-validering fejler i PEPPOL mode 

Indtil d. 1. januar 2024 skal validering af landekode slås fra i referenceimplementeringen, ellers vil man få en fejl ved afsendelse og modtagelse af dokumenter. Dette er kun relevant for dem der afvender PEPPOL mode i referenceimplementeringen

  • Driftsdokumentationen er opdateret med en guide til, hvordan man udkommenterer koden. Se appendix D her

  • Bemærk at landekode bliver obligatorisk i Peppol-headeren fra 1. januar 2024, hvorfor denne validering skal genaktiveres på dette tidspunkt.  

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens supportafdeling. 

5. Obligatorisk afsender-registrering

Erhvervsstyrelsen har modtaget spørgsmål om den obligatoriske registrering af afsendere af Nemhandel eDelivery dokumenter. Reglen er som følger:

Den kommercielle modtager skal være registreret i NHR, men kun den tekniske afsender skal være registreret. Dette skyldes at NHR modtager-registreringen både er et teknisk hjælpemiddel og et tilsagn om at forsendelsen vil blive kommercielt behandlet.

For afsenderen er selve forsendelsen tilstrækkeligt kommercielt tilsagn, så kun den tekniske registrering er nødvendig. (Og i praksis er det vanskeligt at foretage registrering af alle kommercielle afsendere inden de første gang sender et dokument.)

Med overgangen til OIOUBL 3 bliver det en lidt overflødig skelnen, da vi formentlig vil ophøre med at understøtte NESUBL profilerne. Så alle der vil afsende skal kunne modtage kommercielle svar igennem Nemhandel, hvorfor den kommercielle afsender vil skulle registreres. Men det sker på en noget længere tidslinje for implementering.