Nyhed

Referenceimplementeringen Version 1.2.2 Opmærksomhedspunkt.

Der er kommet en breaking change med i version 1.2 den 22/01-2024, som har resulteret i en ensretning af brugen af store og små bogstaver i REST snitflader for Referenceimplementeringen.
 

  • 4. marts 2024

Ensretningen af REST snitflader var planlagt til en senere release, men er ved en fejl kommet med i version 1.2.x. I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen beskrevet en workaround, så det er muligt at ændringer API'et for version 1.2.x tilbage til samme API, som anvendes i version 1.1. Se Drifts dokumentationen for detaljer.

Det skal dog præciseres, at ændringerne til API vil blive fastholdt i kommende releases. Anbefalinger er derfor at foretage de nødvendige ændringer til egne løsninger frem for at tilbagerulle ændringer introduceret i version 1.2.x.

Appendix E: Tilbagerul af ensretning af store/små bogstaver for Reference Implementering 1.2.X så REST interface er ekvivalent med 1.1

Med venlig hilsen

Team Nemhandel, Erhvervsstyrelsen