Nyhed

Release af Nemhandel Referenceimplementering version 1.1

Med version 1.1 af Nemhandel Referenceimplementering har fokus været på at forbedre performance og modning af produktions og testmiljøer. Den nye versionen tilføjer ikke breaking-changes. Ændringer og nye tilføjelser samt rettelse af mindre fejl identificeret i version 1.0 uddybes nedenfor. 

  • 14. september 2023
  • Release

Foruden leverancen af version 1.1 udgives også en opdateret vejledningspakke som udvides med to nye vejledninger: Vejledning til etablering af kanalvælger (engelsk) og Vejledning til registrering af Nemhandel eDelivery endepunkter. Læsevejledningen introducerer alle vejledninger og specifikationer og indeholder link til Erhvervsstyrelsens offentligt tilgængelige gitlab repository, hvor referenceimplementeringen kan hentes.

Læsevejledning kan tilgås her:

https://rep.erst.dk/git/openebusiness/common/-/blob/master/guidelines/laesevejledning.pdf

 

Nye funktioner:


Krav om angivelse af landekode for C1 i SBD Header

I v2.0 specifikationen fra Peppol ang. SBD headeren indføres der krav om angivelse af landekode for C1 i SBD headeren i et <Scope> element.

Specifikationen findes her: https://docs.peppol.eu/edelivery/envelope/Peppol-EDN-Business-Message-Envelope-2.0.0-2023-03-13.pdf 

Ref. AP validerer nu tilstedeværelsen af dette <Scope> element og afviser dokumenter, hvor dette <Scope> ikke er tilføjet.

I praksis skal alle SDB'er derfor have tilføjet et ekstra business scope med denne landekode ala følgende eksempel:

<StandardBusinessDocument xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader">
   <StandardBusinessDocumentHeader>
      <HeaderVersion>...</HeaderVersion>
      <Sender>...</Sender>
      <Receiver>...</Receiver>
      <DocumentIdentification>...</DocumentIdentification>
      <BusinessScope>
         <Scope>
            <Type>DOCUMENTID</Type>
            <InstanceIdentifier>...</InstanceIdentifier>
         </Scope>
         <Scope>
            <Type>PROCESSID</Type>
            <InstanceIdentifier>...</InstanceIdentifier>
         </Scope>
         <Scope>
            <Type>COUNTRY_C1</Type>
            <InstanceIdentifier>DK</InstanceIdentifier>
         </Scope>
      </BusinessScope>
   </StandardBusinessDocumentHeader>
    ...
</StandardBusinessDocument>

Nyt API til at hente status og metadata for enkelt dokument i inbox: /inbox/{messageUUID}/status
Dette API kan bruges til at hente status og metadata om et enkelt dokument. Se Swagger dokumentationen for yderligere

Kill-switch  
Hardcodet end-of-life på referenceimplementeringen er nu erstattet med funktionalitet som tjekker om hhv. referenceimplementering og Schematronversioner er forældret baseret på versionsnumre som returneres ifm. SMP-opslag.

Support for preloading og caching af schematron filer
Schematron filer bliver nu cachet ved første load. Desuden er det muligt at konfigurere hvilke schematron filer som skal loades og caches allerede under opstart af applikationen. Se den kodenære dokumentation for yderligere omkring konfigurationen af dette.


C3 håndterer nu negativ OIOUBL Application Response & negativ PEPPOL Message Level Responses
Ved modtagelse af negativ teknisk kvittering i form af Message Level Response eller OIOUBL 2.1 Application Response (f.eks. på grund af valideringsfejl), bliver det originale dokuments status sat til ERROR såfremt dette dokument er kendt.
 

Ændringer til referenceimplementeringen
 

Udfasning af OCSP-validering
OCSP-opslag for certifikater er slået fra i NEMHANDEL_TEST og NEMHANDEL_PROD modes. Der laves derfor kun CRL opslag for certifikater i disse modes.

Mindre ændring til API'et ved hent af dokumentloggen

Responset ved hent af dokumentloggen indeholder nu UUID på dokumentet samt evt. UUID på det Message Level Response / Application Response som er afsendt hvis der er valideringsfejl.

<messageLogResponse xmlns="http://www.erst.dk/oxalis/api">
    <messageUuid>9af7d4be-ee7e-4d30-893f-b9eda54cd1af</messageUuid>
    <mlrMessageUuid>cfa510ec-2465-4a41-9289-db1290936785</mlrMessageUuid>
    <entries>
    ...
    </entries>
</messageLogResponse>

 

Ændringer til Fejl-/Info-beskeder


Ændringer til teksten:
I-APS24300: C2 is starting SMP lookup
I-APS24301: C2 is done with SMP lookup
E-APS24999: <information regarding out of date component and tips regarding updating>

Nye koder:
E-APS24004: An error occurred during connecting to SMP.
E-APS24005: No endpoint found during SMP lookup.
E-APS21019: Missing or invalid COUNTRY_C1 business scope
E-APR21019: Missing or invalid COUNTRY_C1 business scope
I-APS32300: C2 Receives a MLR / AR from C3 with UUID: <uuid>
W-APS32301: C3 receives a MLR/AR from C2 without having sent anything.
E-APR24123: Receiver <receiver> is not recognized by the receiving endpoint. The document was rejected by the receiving endpoint

Fjernede fejl/info-koder:
I-APS22000: File %s received and sent %s
E-APS22001: An error occurred while sending the file %s
E-APS22002: File and Signature was not detected within the configured timeout period for file %s
E-APS22003: Could not convert file to StandardBusinessDocument. Input: %s
E-APS22004: An error occurred: %s
E-APS22005: Invalid account for file %s
E-APR24999: <information regarding end of life for current Ref. AP version>

 

Andre ændringer

  • Schematron filer for OIOUBL dokumenttyper er opdateret til version 1.13.2 (Januar 2023), Peppol DK CIUS til version 1.11.0 (maj 2023) og Peppol BIS Other til version 1.2.7 (maj 2023)

  • Signaturvalidering benytter nu Exclusive XML Canonicalization (algoritme: xml-exc-c14n)

  • NEMHANDEL_TEST mode ændret så den ikke længere bypasser Peppol SMK'en (Peppols TEST SML). Ref. AP. vil ved SMP opslag nu først lave et SMK opslag (DNS) og derefter kalde den SMP som SMK opslaget returnerer.


Fejlrettelse 
Forkert fejlkode i konvertering fra MLR til AR

Ved konvertering fra MLR til AR, bliver MLR fejlkoden "RE" oversat til BusinessReject. Dette skal i stedet være TechnicalReject.

 

Video - installation af reference implementeringen
Derudover kan du tilgå nedenstående video, hvis du vil se, hvordan man installerer eDelivery reference implementeringen: 
Nemhandel Installation af eDelivery reference implementering - YouTube