Nyhed

Release af referenceimplementering version 1.0

I forbindelse med lancering af Nemhandel eDelivery udkommer Erhvervsstyrelsen med en referenceimplementering af et adgangspunkt og en række opdateringer til eksisterende NHR services (demo-miljø).

 • 21. juni 2023
 • Opdatering
 • Release
 • Nyt om Nemhandel

Leverancen indeholder opdatereret vejledninger, som er møntet på C2 og C3 i four-corner modellen, og en specifikation for adgangspunktet i Nemhandel eDelivery.
Denne læsevejledning er udarbejdet med henblik på at give læseren et overblik over referenceimplementeringen, version 1.0.

Læsevejledning
Du kan tilgå læsevejledningen: https://rep.erst.dk/git/openebusiness/common/-/blob/master/guidelines/laesevejledning.pdf 

Video - installation af reference implementeringen
Derudover kan du tilgå nedenstående video, hvis du vil se, hvordan man installerer eDelivery reference implementeringen: 
Nemhandel Installation af eDelivery reference implementering - YouTube

REFERENCEIMPLEMENTERING VERSION 1.0.0 JUNI
Opdatering af referenceimplementering frigives på nemhandel.dk. Versionen indeholder udover fejlrettelser:

 • Vejledninger og kodenær dokumentation
  • Opdateret Læsevejledning, inkl. afsnit om Testdata
 • Referenceimplementering:
  • C2 afsender/C3 modtager: C2/C3 kan schema og schematron-validere nye Peppol BIS forretningsdokumenter
  • Konfigurationsændringer i database.

NHR-API VERSION Version 3.0.0

 • NHR API udvides med /networklookup {receiverId} for at understøtte serviceleverandørernes kanalvælger
 • Kan ikke oprette Nemhandel AS4 service på V3 DEV
 • ServiceMetadataReference udstiller forkert på V3 DEV