Nyhed

Release Candidate Version 1.2.2 overgår til final release

Erhvervsstyrelsen har i dag, mandag den 4. marts 2024, ophøjet releasekandidaten Nemhandel Referenceimplementering version 1.2.2 til final release. Versionen er frivillig at implementere og indeholder generelt væsentlige ændringer og performanceforbedringer. 

  • 4. marts 2024

Nemhandel eDelivery Reference implementeringen version 1.2.2 indeholder fix for dokumenter med stort indhold af XML linjer (UAN-3028):

  • I validateSchematron metoden i SchematronValidatorImpl.java er argumenterne til Saxon HE XSLT transformationen ændret. Tidligere kaldtes metoden med argumenter af typen:
    transformer.transform(DOMSource, DOMResult) Dette er ændret til i stedet at kalde: transformer.transform(StreamSource, DOMResult)
  • Omlægning fra af give et DOM træ som argument til i stedet at kalde med en Stream giver en dramatisk performanceforbedring. En test af dette lokalt har vist, at schematronvalidering af 25 MB Catalogue med knap 8000 CatalogueLine går fra at tage 17 minutter til at tage 21 sekunder.

Nemhandel Referenceimplementering version 1.2.2 er ikke obligatorisk at implementere, men vi henstiller markedet til at implementere den.

Vejledning for at idriftsætte referenceimplementeringen kan findes her.

Med venlig hilsen,

Team Nemhandel, Erhvervsstyrelsen