Særligt for it-serviceleverandører

Som it-serviceleverandør skal du være særligt opmærksom på de krav, der stilles til digitale indkøbsprocesser med offentlige myndigheder.

Når der er tale om digitale indkøb og elektronisk handel, så er du som it-serviceleverandør bindeleddet mellem kunde og leverandør. Det er ligesom en internetudbyder er bindeleddet imellem virksomheden og Internettet.

I Danmark foregår e-handel gennem Nemhandel, som er integreret ind i Peppol, som er det ’internationale Nemhandel’. Peppol begyndte at blive indfaset i Danmark i 2018, og i fremtiden vil Peppol være Nemhandel i Danmark.

Peppol er den nye standard

Som it-serviceleverandør er du udbyder af e-handelsløsninger, der kan omfatte e-fakturering, e-ordrer, e-kataloger og andet. Hvis du har offentlige myndigheder i din kundekreds, er du vant til at bruge OIOUBL til e-fakturering.

Du skal være opmærksom på, at

  • offentlige myndigheder fra 18. april 2020 skal kunne bruge Peppol til e-fakturering. Det er ikke længere nok med OIOUBL.
     
  • når der kommer nye krav om e-handel, skal det offentlige og deres leverandører bruge Peppol til e-ordrer og e-kataloger.

Når hele processen fra e-katalog til e-faktura er baseret på Peppol, bliver det mere effektivt at handle, og der vil opstå et nyt og større marked for e-handel, som også vil gavne dig som it-serviceleverandør.

Hvis du gerne vil være it-serviceleverandør af en Peppol-løsning, skal du registreres som ’access point-leverandør'.

Det bliver du gennem organisationen OpenPEPPOL på www.peppol.eu, som du skal have et access point-medlemskab hos. Du skal også indgå en såkaldt ’Transport infrastruktur aftale’ (TIA) med en Peppol myndighed.

Erhvervsstyrelsen er Peppol myndighed i Danmark og kan hjælpe med dig med at indgå en TIA.

Kontakt os på peppol@erst.dk

OpenPeppol Onboarding

Når du har fået et access point-medlemskab og en TIA, skal du gennemgå en teknisk onboarding-fase i samarbejde med OpenPEPPOL.

Som certificeret Peppol access point har dine kunder via dig adgang til alle brugere i Peppol netværket.

OIOUBL

Hvis du ønsker at være OIOUBL-leverandør, skal du være opmærksom på de begrænsninger, der er ved standarden, fx i forhold til at håndtere store filer.

Læs mere om OIOUBL

Opdateringer og releases

Danske CIUS-regler releases her på Nemhandel.dk sammen med schematron releases.

Opdateringer og releases

Nemhandelsregisteret

I Danmark er det obligatorisk for offentlige myndigheder at være registreret i Nemhandelsregisteret som modtagere af mindst Peppol og OIOUBL e-fakturaer.

Derudover kan danske virksomheder blive registreret i NHR med fx deres CVR-nummer, hvis de ønsker det.

Hvis dine kunder gerne vil kunne modtage Peppol eller OIOUBL e-fakturaer eller andre dokumenter, skal de registreres i Nemhandelsregisteret med de dokumenter de understøtter.

Læs mere om Nemhandelsregisteret