Nyhed

Varsling af depreciering af OIORASP

I forbindelse med opgraderingen af Nemhandel til eDelivery forudses OIORASP deprecieret i efteråret 2023 og end-of-lifet i foråret 2024.

  • 28. november 2022
  • Opdatering

Herunder er opridset de forventede (omtrentlige) tidsrammer for de væsentligste milepæle for implementeringen af Nemhandel eDelivery og udfasningen af OIORASP.

Dette er en præliminær varsling. Mere detaljerede tidsplaner vil blive udarbejdet og offentliggjort efterhånden som Nemhandel eDelivery nærmer sig frigivelse.

1. kvartal 2023:

Nemhandel eDelivery referenceimplementeringen og Nemhandel eDeliverys centrale komponenter forventes frigivet.

6 måneder efter Nemhandel eDelivery frigivelsesdato:

OIORASP forventes deprecieret.

6 måneder efter depreciering:

OIORASP end-of-life.

 

Med venlig hilsen,

Nemhandel teamet