Nyhed

Varsling af desupporting af XML søgefunktionalitet (asXML=true) i NHR WEB

Erhvervsstyrelsen varsler hermed den kommende desupportering af asXML søgefunktionen i NHR WEB, som led i overgangen til Nemhandel eDelivery.

  • 22. november 2022
  • Opdatering

asXML opslagsfunktionen anvendes til system-opslag imod NHR WEB. Den lader systemer foretage mere effektive søgninger i Nemhandelsregisteret via web-grænsefladen.

Som en del af overgangen til Nemhandel eDelivery vil Nemhandelsregisteret udstille en søge-API (NHR API). NHR WEB vil derudover blive opdateret med en ny opslags- og søgefunktion, der giver en manuel grænseflade til denne søge-API. NHR API vil overflødiggøre asXML opslagsfunktionen, som derfor ikke vil blive videreført i forbindelse med kommende opdateringer af NHR WEB.

I henhold til revisions- og opdateringsstrategien for NemHandel-Infrastrukturen udfases komponenter mindst 6 måneder efter frigivelsen af den komponent der erstatter den udfasede komponent. Denne 6 måneders varslingsfrist regnes i dette tilfælde fra den dag Nemhandelsregisteret først udstiller den nye NHR API.

Den nøjagtige udfasningsdato vil blive præciseret i en detaljeret migrationsplan for NHR WEB, der forventes offentliggjort på et senere tidspunkt.