Nyhed

Varsling af major version af visse OIOUBL dokumenter og schematroner pr. 30. nov. 2023

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel varsler hermed en ny major version af visse OIOUBL dokumenter, samt tilhørende schematroner, der forventes til obligatorisk implementering 30. nov. 2023

  • 9. november 2022
  • Opdatering

Denne version af OIOUBL forventes at bringe dokumenterne tættere på de tilsvarende Peppol-dokumenter, stramme op på en række definitioner og fortolkninger, og rydde op i Nemhandels profilpakker, så de tættere følger Peppols designkonvention for profiler og koreografier.

En major version kan/vil indeholde ny funktionalitet og ændringer samt en række større og mindre fejlrettelser i de nuværende OIOUBL schematroner, der ikke er bagudkompatibelt med den nuværende version af OIOUBL schematronerne.

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel arbejder ud fra følgende overordnede tidsplan:

05.05.2023: Frigivelse af liste med forventede ændringer, fejlrettelser mv., der kommer med i OIOUBL Schematronen.
15.06.2023: Release candidate frigives senest denne dato.
14.07.2023: Release frigives senest denne dato.
30.11.2023: Deadline for teknisk implementering af OIOUBL schematroner.

Evt. spørgsmål vedr. varsling af ny OIOUBL Schematron kan sendes til: support@nemhandel.dk

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet