Guide

Guide til Nemhandel dokumentations-repository

Tekniske vejledninger til Nemhandel kan findes i Nemhandels git-repo. Her er en guide til de forskellige elementers placering og indhold:

Samlet repository

Hele Nemhandels gitlab repository ligger her: https://rep.erst.dk/git/openebusiness

Det indeholder både elementer som vedrører den gamle OIORASP baserede infrastruktur, og den nye eDelivery baserede infrastruktur. Dette gitlab repository indeholder ikke dokumentation for Peppol-netværket. For dokumentation for Peppol-netværket henvises til www.peppol.org

Nemhandel eDelivery

Referenceimplementering kildekode

Nemhandel eDelivery referenceimplementeringens kildekode findes i mappen Nemhandel e-Delivery: https://rep.erst.dk/git/openebusiness/nemhandeledelivery

Dokumentation udover kildekode

Dokumentationen for Nemhandel eDelivery findes i mappen Common/Guidelines: https://rep.erst.dk/git/openebusiness/common/-/tree/master/guidelines?

Dokumentet Laesevejledning.pdf indeholder en indholdsbeskrivelse af de øvrige dokumenter.

Særligt teknisk dokumentation og eksempler

Mapperne API, examples og specifications indeholder dokumentation af:

API: Tidligere versioner af NHRAPI, referenceimplementerings standard-snitflader og PoRS. De seneste specifikationer er i afsnit 7 af driftsvejledningen: https://rep.erst.dk/git/openebusiness/common/-/blob/master/guidelines/vejledning_-_drift.pdf

Examples: Eksempler på hvordan visse XML-dokumenter kan konstrueres, til illustration særligt af SBDHs opbygning og de væsentligste fejlmeddelelser.

Specification: Teknisk specifikation af de netværks- og adgangspunkts-protokoller som Nemhandel Referenceimplementeringen implementerer (i fald bruger ønsker at bygge deres eget adgangspunktsoftware).