Nyhed

Få overblikket: Kommende nøgledatoer for Nemhandel

Frem mod 1. januar 2025 ligger flere vigtige milepæle for udrulningen af eDelivery i Nemhandel-infrastrukturen. Vi har samlet milepælene på en tidslinje – både de lovmæssige og dem af mere teknisk karakter.

  • 16. oktober 2023

I nedenstående tidslinje har vi samlet de vigtigste datoer for dig som serviceleverandør. Vi opdaterer løbende, hvis der sker ændringer til planen.
Bemærk i øvrigt at den generelle FAQ er blevet opdateret. Du kan tilgå FAQ-siden her.

Tidslinjen kan downloades her

Primo oktober 2023

I øjeblikket arbejdes på tilpasning af Nemhandelregisteret til Nemhandel eDelivery. I dette arbejde er fokus på NHR API & PORS.
Sideløbende bliver Fakturablanketten tilpasset Nemhandel eDelivery. 

Medio oktober 2023

Bekendtgørelsen om eDelivery kommer i høring. Bekendtgørelsen er det juridiske ben af eDelivery, der præciserer kravene til transportinfrastrukturen, for den fælles offentlige infrastruktur.

Ultimo oktober 2023

Der fremsættes et lovforslag om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudveksling ved samhandel og rapportering m.v. Formålet med lovforslaget er, at sikre et fælles netværk og sprog til dataudveksling, der vil give mulighed for at øge automatiseringen af samhandlen mellem virksomheder og erhvervslivets indrapporteringsforpligtelser.

31. oktober 2023

Dette er fristen for anmeldelse af standard bogføringssystemer. Efter denne frist vil Erhvervsstyrelsen behandle de anmeldte systemer og klargøre dem til offentliggørelse d. 1. januar 2024. Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Samme dag vil Nemhandelsklienten (referenceklienten) blive lukket ned. Herefter vil det være nødvendigt at benytte et system, der kan sende og modtage i Nemhandel eDelivery. Læs mere her.

1. november 2023

Alle der benytter Nemhandel skal kunne udveksle forretningsdokumenter over Nemhandel eDelivery senest d. 1. november 2023. 
Der opfordres til, at systemudbyderne fortsat understøtter OIORASP, indtil de kan konstatere, at de kan udveksle med deres forretningspartnere over eDelivery eller indtil OIORASP udfases d. 30. april 2024.

November 2023

OIOUBL 3.0 kommer i høring.

1. januar 2024

Erhvervsstyrelsen offentliggør på årets første dag en fortegnelse over registrerede bogføringssystemer. I fortegnelsen vil virksomheder kunne se, hvilke standard bogføringssystemer de kan vælge mellem. Listen vil være tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Marts 2024

OIOUBL 3.0 release kandidat frigives.

Foråret 2024

I foråret 2024 forventes der løbende at blive sendt bekendtgørelser om standarder for e-faktura og digitale indkøb i høring.

1. juli 2024

Bekendtgørelser om standarder for e-faktura og digitale indkøb forventes at træde i kraft. Vær opmærksom på at denne dato kan rykke sig.
Fra 1. juli får virksomheder, der bruger et standard bogføringssystem, digital bogføringspligt.

Hilsen

Nemhandel-teamet