Nyhed

OIOUBL Schematron - ændring af implementeringsdeadline og varsling

Deadline for teknisk implementering af den nye OIOUBL schematron version 1.13 (inkl. det netop frigivne hotfix 1.13.1) udskydes til 06.feb.2023. Det forventes ikke længere at udgive et minor release (1.14) i maj 2023. Major release forventes fortsat i efteråret 2023.

  • 3. januar 2023
  • Opdatering

Opmærksomhedspunkter til de seneste releases

  • UTS: I forbindelsen med den tvungent overgang til ver. UTS 2.1, vil det være nødvendigt for afsendere af UTS dokumenter/systemleverandører der skaber UTS dokumenter, at gennemgå deres UTS dokumenter/syntaks og sikre, at de overholder de kommende XSD regler.
  • Opstramning af validering: Under "TaxCategory" er der ikke længere tilladt, at angive "StandardRate" når "Percent" er 0. I dette tilfælde skal angives "ZeroRated"

Version 1.13 og 1.13.1

Deadline for teknisk implementering af den nye OIOUBL schematron version 1.13 (inkl. det netop frigivne hotfix 1.13.1) udskydes til 06.feb.2023, således at den falder sammen med deadline for teknisk implementering af Peppol schematroner.

OIOUBL version 1.13.1 release er publiceret her: https://nemhandel.dk/oioubl-schematron-version-1131-hotfix

Læs mere om:

Version 1.14 (varsling tilbagekaldes)

Erhvervsstyrelsen har tidligere varslet en ny minor version (1.14) af ny OIOUBL Schematron pr. 30. maj 2023.

Erhvervsstyrelsen planlægger ikke længere at frigive denne minor version, da de væsentlige fejlrettelser af medtaget i version 1.13.1.

Major version af visse OIOUBL dokumenter og schematroner pr. 30. november 2023 (varsling fastholdes)

Erhvervsstyrelsen har tidligere varslet en ny major version af visse OIOUBL dokumenter, samt tilhørende schematroner, der forventes til obligatorisk implementering 30. november 2023.
Denne varsling fastholdes.

Læs mere om ny major version på: https://nemhandel.dk/varsling-af-major-version-af-visse-oioubl-dokumenter-og-schematroner-pr-30-november-2023 

 

Evt. spørgsmål vedr. varsling af ny OIOUBL Schematron kan sendes til: support@nemhandel.dk

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet