Vejledning

Nemhandelsregistret (NHR) - Bulk-funktionalitet

Hjælpeguide til administration af registreringer via NHR Bulk-funktionalitet.

  • Version 1.2
  • Seneste opdatering 15. juni 2020

Introduktion

Det forudsættes af læseren af denne vejledning er bekendt med den manuelle brug af  NemHandelsRegisterets web-grænseflade (NHR Web). Hvis ikke kan du bruge linket herunder.

NHR Bulk-funktionaliteten er et hjælpeværktøj til virksomheder som administrerer mange registreringer i NHR, fx større organisationer, Service Leverandører som håndterer registrering for deres kunder, osv.


ADVARSEL!
NHR Web-Bulk er et kraftfuldt værktøj, uden nogen fortryd-knap!
Det anbefales at du tager backup af NHR-data inden hver skrivning/ændring/sletning af data!


NHR Web-Bulk kan frit testes i NHR Demomiljøet.

Ønsker du adgang til egne data, skal du anskaffe dig et Test-Medabejdercertifikat (Test-Moces) til din virksomhed. Hvis du blot vil teste funktionalitet, har DanID et Test-Medabejdercertifikat som du kan hente gratis.

1
Kapitel
Backup

Input og output

Nederst i menuen på forsiden findes punktet ”Bulk: Backup”. Tanken er at man skal kunne få en kopi af sine data ud som backup og/eller til redigering.

Skærmkopi af proces: Start

Først vælges hvilken gruppe og/eller modtagerservice som skal udgøre filtrering af data til backup. Vælges ingen af disse, tages alle data med. Derefter vælges skilletegn for output:

Skærmkopi af proces: Valg af gruppe eller modtagerservice

TAB (tabulator-tegn) er beregnet til copy/paste ind i regneark (fx Excel), og tegnene ; og # er rettet mod tekstbaseret håndtering af output (CSV eller andet). I de efterfølgende eksempler benyttes TAB, da disse er nemme at visualisere.

Output er 9 datafelter/kolonner:
FELTEKSEMPELKOMMENTAR
TypeGLNNummertypen (GLN; DK:CVR, osv.)
Nummer5798009811578Nummer som er registreret
EnhedsNavnDIGST NemHandel Demo-endepunktNavn på den enhed som nummeret benyttes af
EnhedsCVR00000000CVR-nummer på den enhed som nummeret benyttes af
StartTid01-01-2011Den dato hvorfra registreringen er aktiv (kan være blank)
SlutTid31-12-2039Den dato hvortil registreringen er aktiv (kan være blank)
GruppeDIGST NemHandel Demo-endepunkterDen gruppe som nummeret er placeret i administrativt (kan være blank)
ModtagerServiceDemo-endepunktNavnet på den ModtagerService som nummeret benytter
SidstOpdateret19-01-2015 08:51Tidspunkt for hvornår registreringen sidst er opdateret.

Benyttes output i TAB format, kan det anbefales at benytte nedenstående Microsoft Excel ark som er forberedt til NHR Bulk-data.

Eksempel

Efter klik på ”Hent Data” knappen, kommer output i feltet:

Skærmkopi af proces: Hent data

For at benytte data, kopieres alle data fra feltet (CTRL+a og CTRL+c) og indsættes (CTRL+v) i Excel-arket:

Skærmkopi af proces: kopiering fra excel ark

Arket kan herefter gemmes som backup, eller data kan tilrettes forud for Bulk Import.

TIP:
Sorter evt. data efter ModtagerService (og evt. Gruppe), da data i Opret/rediger skal indsættes pr. ModtagerService og Gruppe.

2
Kapitel
Opret/slet

Nederst i menuen på forsiden findes punktet ”Bulk: Opret/slet”. Tanken er, at man nemt skal kunne oprette/vedligeholde eller slette et større antal registreringer i NHR på én gang.

Skærmkopi af proces: Opret/slet

Til en start skal man vælge handling:

Skærmkopi af proces: Vælg handling

Opret / rediger

Når der er valgt ”Opret / rediger” vises der nogle yderligere felter:

Skærmkopi af proces: nye felter

Først kan man vælge en gruppe, som modtagerne skal placeres i (administrativt) og der skal vælges hvilken ModtagerService som numrene skal tilknyttes. Det er muligt at foretage en tidsafgrænsning for den valgte service, eller lave en overgang fra en service til en anden.

Efterfølgende skal der vælges skilletegn for det tekst-input som udgør Bulk-input (se afsnit ”Input og output” for uddybning af skilletegn).

Som input skal der specificeres 4 felter/kolonner:
FELT EKSEMPEL KOMMENTAR
Type GLN Nummertypen (GLN; DK:CVR, osv.)
Nummer 5798009811578 Nummer som er registreret
EnhedsNavn DIGST NemHandel Demo-endepunkt Navn på den enhed som nummeret benyttes af
EnhedsCVR 00000000 CVR-nummer på den enhed som nummeret benyttes af

Eksempel

Med udgangspunkt i regnearket fra backup-eksemplet, vælges data fra de 4 første kolonner og kopieres til Inputfeltet:

GLN 5798009811578 DIGST NemHandel Demo-endepunkt 00000000
GLN 5798009800001 DIGST Test 1 00000000
GLN 5798009800002 DIGST Test 2 00000000
Skærmkopi af proces: Bulk input

Efter klik på ”Gem” kvitteres der kort med meddelelsen ”Bulk-input handlingen er gennemført”.

Slet

Ved Slet-handlingen skal der ikke vælges ekstra felter, men blot Skilletegn og data (nu 2 kolonner) indsættes:

Skærmkopi af proces: Slet

Efter klik på ”Gem” kvitteres der kort med meddelelsen ”Bulk-input handlingen er gennemført”.

Fejlhåndtering

Der foretages fuld validering af alle data i forbindelse med alle operationer.

Eksempel på oprettelse af eksisterende nummer:

Skærmkopi af proces: Opret/slet

Manglende kolonne:

Skærmkopi af proces: Manglende kolonne

3
Kapitel
Support

Skulle der være forståelsesmæssige spørgsmål til denne vejledning, kan NemHandel Support kontaktes her.