Vejledning

Vejledning om Profiler i NemhandelsRegisteret

Vejledning til profiler i henholdsvis OIOUBL og Peppol.

  • Version 1.0
  • Seneste opdatering 3. september 2021

1
Kapitel
Generelt om profiler

En profil er en tilpasning af en forretningsproces, der dækker en transaktion bestående af én eller flere processer.  
En profil kan både være en tilpasning i forhold til hvilke dokumenter, der udveksles, og indholdet i disse. Begrebet anvendelse lidt forskelligt i OIOUBL og Peppol (se nedenfor).

Registrering af profiler i NemhandelsRegisteret (NHR) foregår grundlæggende på samme måde. Læs evt. mere i vejledningen Registrering i NemhandelsRegisteret (NHR)”, afsnit 2.

2
Kapitel
Profiler i OIOUBL

Ud fra de krav, der stilles til systemer, som skal håndtere OIOUBL, er der opstillet et fælles princip for beskrivelsen af niveauet for de processer, der indgår i profilerne.

  • Basic processer, der indeholder et eller to dokumenter, anvendes på dokumentniveau og indgår i delvis manuelle forretningsprocesser.
  • Simple processer indeholder et sæt af dokumenter, der som minimum skal understøttes for at opnå en fuld automatisering af en forretningsproces.
  • Extended (udvidede) processer indeholder en større mængde dokumenter end de simple processer, og understøtter en mere avanceret automatisering af en forretningsproces.
  • Advanced (avanceret) processer er et udtryk for det højeste niveau, der kan understøttes i en given forretningsproces.

Profilerne er sammensat af én eller flere processer ud fra et byggeklodsprincip.

Find detaljeret beskrivelse af profiler i OIOUBL her.

3
Kapitel
Profiler i Peppol

Profiler i Peppol består typisk af én proces, der indeholder et eller to dokumenter.

Fakturahåndtering:  
Peppol BIS3 Billing: Peppol BIS3 Invoice+CreditNote. Udveksles som enkeltstående dokument fra leverandør til kunde.
UN/CEFACT CII: UN/CEFACT CII Invoice (Cross Industry Invoice). Udveksles som enkeltstående dokument fra leverandør til kunde.
   
Kataloghåndtering:  
Peppol BIS Catalogue With Response: Peppol BIS3 Catalogue only/Catalogue With Response. Catalogue udveksles fra leverandør til kunde og Catalogue Response udveksles fra kunder til leverandør.
Peppol BIS3 Catalogue Without Response: Peppol BIS3 Catalogue Without Response. Udveksles som enkeltstående dokument fra leverandør til kunde.
Peppol BIS3 Punch Out: Peppol BIS3 Punch Out. Udveksles som enkeltstående dokument fra leverandør til kunde.
   
Ordrehåndtering:  
Peppol BIS3 Order only: Peppol BIS3 Order only. Udveksles som enkeltstående dokument fra kunde til leverandør.
Peppol BIS3 Ordering: Peppol BIS3 Ordering. Ordre udveksles fra kunde til leverandør og OrderResponse sendes fra leverandør til kunde.
Peppol BIS3 Order Agreement: Peppol BIS3 Order Agreement. Udveksles som enkeltstående dokument fra leverandør til kunde.
   
Andet:  
Peppol BIS3 Despatch Advice: Peppol BIS3 Despatch Advice. Udveksles som enkeltstående dokument fra leverandør til kunde.
Peppol BIS3 Invoice Response: Peppol BIS3 Invoice Response. Udveklses som enkeltstående dokument fra kunde til leverandør.
Peppol BIS3 Message Level Response: Peppol BIS3 Message Level Response. Udveklses som enkeltstående dokument fra afsender til modtager.
Peppol BIS3 Advanced Ordering: Peppol BIS3 Advanced Ordering. Ordre flow mellem kunde og leverandør, hvor følgende forretningsdokumenter understøttes: Ordre, Ordre ændring, Ordre annullering, samt Avanceret ordre beskæftigelse.

Find detaljerede beskrivelser af profiler i Peppol i de forskellige ”Business Interoperability Specifications (BIS’er) på www.peppol.eu.