Nyhed

Udskydelse af major version af visse OIOUBL dokumenter og schematroner pr. 21-06 2023

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel udskyder hermed en ny major version af visse OIOUBL dokumenter, samt tilhørende schematroner, tidligere varslet til obligatorisk implementering 30. nov. 2023.

Denne udskydelse påvirker ikke overgangen til eDelivery fra OIORASP, der er ingen ændringer til den allerede udmeldte tidsplan. (Nemhandel overgår til eDelivery – Ophør af OIORASP Referenceimplementering (Softwarekomponenter) pr. 31/10-2023 | NemHandel

  • 21. juni 2023
  • Opdatering
  • Release
  • Nyt om Nemhandel

Denne version af OIOUBL forventes at bringe dokumenterne tættere på de tilsvarende Peppol-dokumenter, stramme op på en række definitioner og fortolkninger, og rydde op i Nemhandels profilpakker, så de tættere følger Peppols designkonvention for profiler og koreografier.


En major version denne major version vil indeholde ny funktionalitet og ændringer samt en række større og mindre fejlrettelser i de nuværende OIOUBL schematroner, der ikke er bagudkompatibelt med den nuværende version af OIOUBL schematronerne.

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel arbejder ud fra følgende overordnede tidsplan:

  • Nov. 23: Høringsrunde 1 (overordnede designprincipper og ændringer)
  • Marts 24: Release candidate
  • April 24: Final release
  • Maj 24: Obligatorisk understøttelse af OIOUBL 3 blandt Nemhandelsaktørerne
  • Nov 24: EOL OIOUBL 1.13.

Denne meddelelse erstatter tidligere udsendt varsel Varsling af major version af visse OIOUBL dokumenter og schematroner pr. 30. nov. 2023 | NemHandel

Evt. spørgsmål vedr. varsling af ny OIOUBL Schematron kan sendes til: support@nemhandel.dk

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet